ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Celoslovenské stretnutie modlitieb otcov v Rodinkove – 2019
autor:   Lukáš Fero
pridané :  02.11.2019 22:36

V termíne 25. – 27.10.2019 prebehla akcia celoslovenského stretnutia modlitieb otcov v Rodinkove (Belušské Sliatiny). Počas celého roka sa otcovia (či už biologickí, adoptívni alebo duchovní) stretávajú na modlitbách otcov v skupinkách v jednotlivých farnostiach. Do rodinkova tento rok zavítalo niečo cez 130 otcov z každého kúta Slovenska. Spoločne strávený čas bol popretkávaný omšami, modlitbami, svedectvami a, samozrejme, ostal čas aj na doplnenie síl v jedálni. S otázkou: „Čo pre teba znamenal tento čas strávený v Rodinkove,“ sme sa pokúsili nahliadnuť našim otcom do duše.

„Začnem tak netradične. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Dané TROJDNIE mi dalo veľkú duchovnú silu a energiu do ďalšieho života. Stretli sme kopec ľudí, od ktorých sa môžeme učiť, ako žiť, aby sme sa približovali k tomu, čo od nás Ježiš chce.“ (Jozef, Ratvaj)

„Vyzdvihujem zdieľanie sa ľudí, cez ktorých sme okúsili ich skúsenosť so zázrakmi, ktoré pre nás pripravil Pán pre naše upevnenie sa vo viere.“ (Rasťo, Hubošovce)

„Tieto dni ma utvrdili v tom, že aj zázraky sú potrebné pre život. Posilnilo ma to v tom, že život sa dá žiť aj lepšie, nielen v tej urýchlenej dobe ...ísť-ísť za niečím.“ (Michal, Kamenica)

„Mne to dáva takú silu (bol som tu druhýkrát), že som taký, ako nabitá baterka. Mám z čoho čerpať po ďalšie dni. Adorácia spolu so svedectvami mi veľa dali. Modlitby mužov prinášajú ovocie pre rodiny a aj pre nás samých.“ (Janko, Hubošovce)

„Je to úžasné stretnúť sa s mužmi – otcami, ktorí zachovávajú bázeň pred Bohom. Majú zmysel pre Božie veci, dôverujú Bohu a spoliehajú sa na neho. Majú svoju vieru a berú ju vážne. Bolo tu nádherne. Zažil som DOTYK NEBA.“ (Stano, Sabinov)

„Jeden múdry muž povedal, že keď sa budú muži spolu modliť, celé peklo sa bude triasť. Požehnaný čas strávený v kruhu otcov, ktorí zdieľajú svoje životy s Pánom na PLNÝ PLYN. ĎAKUJEM.“ (Lukáš Fero)

Modlitby otcov u nás v Sabinove prebiehajú každý utorok po večernej svätej omši na fare. KAŽDÝ MUŽ je srdečne pozvaný. Či už biologický, adoptívny alebo duchovný. Myslím si, že každý z nás má otcovstvo vpísané hlboko v srdci už od POČATIA. Vidíme sa J.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk