ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Byť spokojní s tým, čo mám...
autor:   Aneta Dvorščáková
pridané :  19.02.2017 18:07

Konečne k nám zavítalo teplo a slnko! Máme za sebou krásny slnečný víkend. Niet nad ten úžasný pocit, keď sa zobudíme do slnečného dňa. Inak tomu nebolo ani včera. Keď som sa zobudila do nového rána, v mysli mi hneď prebehla myšlienka „Vďaka ti, Pane, za takéto dni.“ Bolo tak krásne, že som sa túžila ísť prejsť. Vychutnávala som si teplé slnečné počasie a začala som premýšľať nad tým, akí sme stále nespokojní. Keď je vonku chladno, tak nadávame, aby už prišlo teplo. Keď je veľmi teplo, chceme zimu. Ak vonku prší, chceme sucho a ak je sucho, tak veľmi túžime po daždi. Takí sme my ľudia. Často sme nespokojní s tým, čo máme a stále nám niečo chýba. Chceme to tak a tak, ale nie tak, ako to je. Boh nám dáva za hrsť milostí a my? Ako sa k tomu postavíme? Nechceme to, lebo to nie je pre nás ideálne... Ak máme toho málo, chceme toho veľa a ak máme toho veľa, chceme ešte viac! Nikdy nebudeme úplne spokojní s tým, čo máme a aký život máme. Ani počasie nám nikdy nevyhovie.

Skúsme sa tak nad tým zamyslieť. Buďme spokojní s tým, čo máme a prosme o to čo naozaj potrebujeme. Nenaháňajme sa za vecami, ktoré sú nepotrebné. Tento týždeň sa budem modliť a ďakovať za to, čo mám. Budem rada, ak sa do takého kruhu vďaky k nášmu nebeskému Ockovi pridáte. Veď máme za čo ďakovať! Prajem Vám krásne prežitý nový týždeň...

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk