ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
11. február v dejinách Cirkvi
autor:   Juraj Vrábel ml.
pridané :  11.02.2017 23:04

Niektoré dátumy sa mi vryli do pamäti, no o 11. februári si myslím, že sa tam roztrhlo vrece s výročiami, ktoré sú späté s dejinami katolíckej Cirkvi.

11. februára 1858 bol obyčajným dňom v živote chudobnej lurdskej dievčiny Bernadetty Soubirousovej. Keď zbierala drevo pri Massabiellskej skale, v jej výklenku uvidela tú, ktorá jej zmenila celý život. Reakcia Bernadetty bola zvlášť pohotová – nevedela ešte celkom isto, že ide o Božiu Matku, no začala sa modliť ruženec. Boh ju však nasledujúce roky skúšal a Bernadetta musela dokazovať, že nie je klamárka, a to aj miestnemu kňazovi otcovi Peyramalovi. Ten jej uveril, až keď mu povedala, ako sa jej Panna Mária predstavila: „Som Nepoškvrnené Počatie“. Otec Peyramale si vtedy uvedomil, že negramotné dievča nemôže presne zopakovať znenie pápežskej buly Ineffabilis Deus pápeža Pia IX. inak, ako s pomocou Panny Márie...

11. februára 1929 sa uzavreli Lateránske zmluvy z iniciatívy kardinála Gasparriho, čím vznikol Vatikánsky mestský štát na čele s vtedajším pápežom Piom XI.

A teraz nám ešte ostali 2 udalosti, ktoré si už pamätáme. Ak navštívime obec Hermanovce, ktorá leží neďaleko, stačí medzi staršími ľuďmi po skončení svätej omše spomenúť pána profesora Hlaváča a už sa „neoslobodíte“. Tento muž svätého života zomrel 11. februára 1983.

A posledná udalosť je smutná, ale aj unikátna zároveň. Z 266 pápežov sa totiž v dejinách Cirkvi len štyria rozhodli dobrovoľne opustiť tento úrad. Naposledy takto šokoval svet Benedikt XVI. 11. februára 2013.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk