ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Iveta Reváková
30.05.2009

Aj keď už pomaly doznievajú, predsa by som rada pripomenula výnimočné chvíle v Jakubovanoch 16. mája 2009. Tak teda spomínajme ...

Na tento dlho očakávaný deň nám úžas...(celý článok)

Ján a Katarína Solárovci
30.05.2009

Za chvíľu to bude rok, čo sme sa spolu s Katarínou rozhodli prijať pozvanie na Stretnutie Kána. Už príchod do areálu kaštieľa v Bijacovciach v letné nedeľné popoludnie bol pre n...(celý článok)

T.M.
30.05.2009

Pane môj, chcem Ti dnes povedať srdcom malého dieťaťa, že len v Tebe nachádzam pravú radosť.

Radosť z Tvojej prítomnosti, radosť z Tvojej blízkosti, radosť, ktorá nap...(celý článok)

Jana Ptaková
30.05.2009

Milí rodičia, aj tohto roku chceme spríjemniť vašim ratolestiam prázdniny. Preto sme sa my, sabinovskí eRkári, rozhodli zorganizovať letný tábor pre deti od 6 do 14 rokov, ktorý im za...(celý článok)

Spoločenstvo Dom Júdov
30.05.2009

Minulý víkend sme s birmovancami prežili krásny čas na duchovnej obnove v rekreačnom stredisku Lúčky - Potoky. Veľmi rýchlo sme si medzi sebou vybudovali priateľstvá aj vďaka spoloč...(celý článok)

CZŠ
24.05.2009

Zrazu je sobota 16.5.2009, oveľa skôr ako sme ju čakali. Tím Wild East z CZŠ Sabinov stojí na javisku v Liptovskom Hrádku na majstrovstvách Slovenska ROBOCUP 2009. Práve začína ic...(celý článok)

24.05.2009

Denne sa stretávame s mnohými ľuďmi nič netušiac o ich živote, o množstvách ich obiet, ktoré sa týkajú aj nás. Jednou takou nenápadnou dušou v našom spoločenstve je aj p. Anna ...(celý článok)

Philip Jenkins
24.05.2009

Otče náš, ktorý si na nebesiach

Otče, pomôž nám, Európanom, aby sme v tebe spoznali milujúceho otca, nášho stvoriteľa a naše útočište. Daj nám, aby sme boli otcami a...(celý článok)

Terézia Vráblová
24.05.2009

Polhodinu po polnoci zo 7. na 8. mája sme sa rozlúčili so svojimi najbližšími a prosiac o ochranu a pomoc našu nebeskú Mamu vydali sme sa na cestu do Lúrd. Tí, ktorí tam neputovali po...(celý článok)

24.05.2009

Kto sme? Sme mladí z katolíckeho spoločenstva Koinonia Ján Krstiteľ a máme pre Teba skvelé pozvanie. Pozvanie na náš Dom modlitby. A čo vlastne ten Dom modlitby je? Je to miesto, kde...(celý článok)

(Deklarácia Komisie biskupských konferencií krajín EÚ k voľbám do Európskeho parlamentu)
24.05.2009

1. Voľby do EP ako príležitosť budovať lepšiu Európu

Je to po 20 rokoch od pádu múrov "nádej pre všetkých občanov EÚ." I v pohnutých časoch finančnej a hospodárskej ...(celý článok)

Skupinka birmovancov
17.05.2009

Minulá výnimočná nedeľa určite umožnila všetkým mamám na svete pocítiť závan šťastia z materstva.

Aj pre nás bol tento deň roka iný ako ostatné. Lebo st...(celý článok)

Saleziáni
17.05.2009

Čo sa chystá???

Veľká a spoločná OSLAVA sviatku Panny Márie Pomocnice.

Kedy? 23.5.2009

Začiatok: 14:00 hod. slávnostnou sv. omšou v kostole...(celý článok)

17.05.2009
Podrobný program po kliknutí tu.

Veriacich prosíme o pochopenie a rešpektovanie toho, že pri sv. omšiach s 1. sv. prijímaním budú ...(celý článok)

17.05.2009

Pozývame vás na Deň otvorených dverí v Súkromnej základnej škole.

Príďte si pozrieť staro-nové priestory dominanty Sabinova – bývalého piaristického kolégia (...(celý článok)

Slovo medzi nami - krátené
17.05.2009

Tak ako životne dôležité funkcie sú odrazom nášho zdravotného stavu, tak nám môže byť ochota milovať a slúžiť nápomocná pri hodnotení nášho vzťahu k Ježišovi. Vieme, že...(celý článok)

Hana Šimčíková
11.05.2009

Jedinečná príležitosť prežiť si púť vo Svätej Zemi v malom spoločenstve (30 ľudí) s výstupom na horu Sinaj, a pobytom pri Červenom, Stredozemnom a Mŕtvom mori

termín:...(celý článok)

Lucia Kužmová
09.05.2009
   

Je 3. 5. 2009, nedeľa Dobrého pastiera. Už po tretíkrát sa niekoľko „kúskov“ mladých ľudí z našej farnosti rozhodlo, že pôjde na Deň otvorených dverí do kňazského se...(celý článok)

09.05.2009

osláv 100-ho výročia Kaplnky sv. Jána Nepomuckého v Jakubovanoch dňa 16. mája 2009

  • 10:00 hod. – sv. omša v Kostole sv. Vavrinca v Jakubovanoch. Po jej ukon...(celý článok)
Margita Kiktavá
09.05.2009

Raduj sa, lebo si pozdvihla Adama!
Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine!
(Z Akatistu k Bohorodičke)

Máriino mesto v skoré májové ráno. Jaskyňa pod Massa...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk