ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Gitka Nováková
05.09.2009

No, veru! Už je po prázdninách. Slnečné, aj trochu daždivé, veselé, možno aj niekedy nie, na cestách i doma, osamote aj s kamarátmi... Plné rôznych zážitkov, no určite krásne. Pr...(celý článok)

Eva Voskárová
05.09.2009

Už 15. rok pokračujeme spoločne v uvažovaní nad sv. písmom formou lectio divina. Začíname knihou proroka Jeremiáša a budeme sa stretávať opäť každý týždeň v utorok po večernej...(celý článok)

Juraj Vrábel
29.08.2009

Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. (D 699)

Z iniciatívy p. kaplána Supeka vzniká v Sabinove nové združenie apoštolo...(celý článok)

Ladislav Cichý
29.08.2009

Do mnohých pastoračných úloh a aktivít sa už zapája pomerne veľa našich farníkov, ale potrebujeme tieto činnosti koordinovať a zlepšiť spoluprácu, a tiež pozvať a zapojiť ďalš...(celý článok)

Milan Supek
29.08.2009

Pri príležitosti Roka kňazov Apoštolská penitenciária vydala dokument, v ktorom je okrem iného uvedené:

"Kňazom, ktorí opravdivo ľutujú svoje hriechy a ktorí ...(celý článok)

Ladislav Cichý
29.08.2009

Príprava na krst

Príprava na prijatie sviatosti krstu v našej farnosti sa skladá z dvoch stretnutí. Prosíme, aby aspoň jeden z rodičov prišiel nahlásiť budúci krst. N...(celý článok)

Matúš Imrich
29.08.2009

Tak, koniec leňošenia! :) Prázdniny nám už mávajú na odchod a tlačí sa k nám nový školský rok. Vraví sa, že deti sa veľmi do školy netešia, ale zaiste mnohí z vás sú radi, ž...(celý článok)

26.08.2009

Pozývame Vás všetkých, aby ste sa pridali do reťaze modlitieb za našu farnosť počas celonočnej adorácie, ktorá bude prebiehať v rámci Farského dňa, od piatku (28. 8.) do soboty (29...(celý článok)

22.08.2009

Srdečne vás pozývame na oslavy titulárnej slávnosti kostola sv. Jána Krstiteľa. (Podrobný program sa zobrazí po kliknutí na obrázok.)

...(celý článok)
Farská charita Božieho milosrdenstva
22.08.2009

Farská charita Božieho milosrdenstva Vám oznamuje, že 12. septembra 2009 sa v športovej hale na Komenského ulici v Sabinove uskutoční modlitbové stretnutie za chorých a trpiacich s n...(celý článok)

Nika a Veronika
22.08.2009

Toto bola téma saleziánskeho prímestského tábora, ktorý sa uskutočnil v dňoch 10.-14.8.2009. Deti počas tábora navštívili rôzne planéty, na ktorých zažili dobrodružstvá, výcvik...(celý článok)

Eva Voskárová
22.08.2009

Božie slovo vrhlo nečakané svetlo na dnešné putovanie, turistiku – moderné kočovníctvo a evanjelizáciu – túžbu človeka urobiť niečo pre Boha a druhých. Kto to skúsil, vie, aké ...(celý článok)

22.08.2009

Premýšľali ste už niekedy o Petrovi ako o odporcovi na základe výhrady vo svedomí? Stal sa ním totiž vtedy, keď odmietol plniť nariadenie židovskej veľrady. Keď mu veľkňaz pripomenu...(celý článok)

20.08.2009

Pri príležitosti 100 rokov od vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie pápež Pius XII. 1. 11. 1954 ustanovil nový mariánsky sviatok Panny Márie Kráľovnej, ktorý sa dovtedy...(celý článok)

nový diakon
08.08.2009

„...jednoduché veci sú najneobyčajnejšie a len mudrci im dokážu porozumieť.“, píše Paulo Coelho vo svojej knihe Alchymista. Keď mám prezradiť niečo o sebe takto v krátko...(celý článok)

Jana Ptaková
08.08.2009

V Sabinove už býva dobrým zvykom, že každé leto je pre deti pripravený letný tábor v spolupráci s eRkom a naším farským úradom. Rok čo rok sa z tejto spolupráce rodí zmyslupl...(celý článok)

Juraj Radačovský
08.08.2009

V dňoch 13. - 19.7.2009 prebiehal už 12. ročník celoslovenského miništrantského tábora TYMIÁN, ktorý pravidelne pripravuje Domka, Miništrantské hnutie a saleziáni. Tento rok sme sa s...(celý článok)

08.08.2009

Dávame do pozornosti  skvelú slovensko – francúzsku výstavu fotografií fotografa Pascala Le Doare (fr.) a svetoznámeho poľského fotografa Adama Bujaka, zobrazujúca kláštory v Escaladi...(celý článok)

v mene organizátorov Lucia Mihoková
08.08.2009

Tím „Návrat domov“ a spoločenstvo Dom Júdov Vás pozývajú na Deň zvelebenia - „Návrat Domov“, ktorý sa uskutoční 22. augusta 2009 v Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove....(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk