ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Terézia Vráblová
05.12.2009

Ak sledujeme náboženský život v jednotlivých farnostiach, zistíme, že v dnešnej dobe (oproti minulosti) má každý možnosť zažiť mnoho pekných duchovných zážitkov, ktoré sa ...(celý článok)

Benedikt XVI. (Pastoračné stretnutie Rímskej diecézy, 26. mája 2009)
05.12.2009

Je potrebné (...) zlepšiť chápanie pastorácie tak, aby sa - rešpektujúc povolania a úlohy zasvätených osôb i laikov - postupne zveľaďovala spoluzodpovednosť celku všetkých čl...(celý článok)

za Spoločenstvo rodičov Martina Ernstová
05.12.2009

V minulotýždňové sobotňajšie popoludnie sa na Cirkevnej škole sv. Jána Krstiteľa v Sabinove konalo príjemné predadventné stretnutie rodičov s naším duchovným pastierom kaplán...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
05.12.2009

Všetky deti sa veľmi tešia na krst. Zmyje sa im dedičný hriech a všetky ostatné hriechy, stanú sa Božími deťmi a členmi Cirkvi. Najprv deti povedia, že túžia po viere a večnom...(celý článok)

05.12.2009

Chceš lacno nakúpiť pred Vianocami?

Príď do priestorov Súkromnej ZŠ 11.12.2009 od 16. hodiny, kde sa bude konať burza šatstva a hračiek.

...(celý článok)
Matúš Imrich, kaplán
28.11.2009

„Ahoj Kikuš, naši išli na víkend... preč...“ zneje nám už z reklamy dobrých niekoľko týždňov. V nej „chlapci“ oblečení do santaklausovských kostýmov, v pozadí známa...(celý článok)

Jana Ptaková
28.11.2009

V sobotu 21. novembra sa poniektorí z nás doma nenudili. Boli sme sa totiž zabaviť v telocvični Cirkevnej základnej školy v Sabinove. Ako sme si už zvykli, opäť sa konala neopak...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
28.11.2009

Karavána dorazila domov. Nové rehoľné sestry budia v dedine veľkú pozornosť. Rýchlo si ich všetci obľúbia. Páter Augustín začne v dedine chystať slávnosť – už je na čase,...(celý článok)

Ing. Mgr. Jozef Kovalík (CZŠ)
28.11.2009

Animovaný film, taký blízky detskej duši, prebúdza u detí fantáziu, otvára im nový pohľad na svet. Preto umožňujeme žiakom v predmete Tvorba animovaného filmu využívať...(celý článok)

Margita Kiktavá
28.11.2009

Pre kresťana obdobie štyroch týždňov pred Vianocami. Čakanie na anjelovo pastierom do noci: „Hľa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá patrí všetkému ľudu, lebo dnes sa vám v ...(celý článok)

22.11.2009

Nový album vo fotogalérii: Fotografie z birmovky 15.11.2009

Čerstvým birmovancom držíme palce, aby dary Ducha ...(celý článok)

K. Šimčiková, Ľ. Hajduková
21.11.2009

Šťastnou správou je, že po dlhom vybavovaní konečne máme v podnájme od Arcidiecéznej charity dom, v ktorom môžeme podstatne rozšíriť svoju činnosť.

Svoje mies...(celý článok)

T.M.
21.11.2009

Pozývame Vás všetkých, ale predovšetkým deti, na spoločnú vlastnoručnú výrobu adventných vencov v piatok 27. 11. 2009 o 15:00 hod. do Saleziánskeho strediska Panny Márie ...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
21.11.2009

Do dediny sa blížia dve rehoľné sestry, Blandína a Linda. Keď si chceli odpočinúť, objavili v kroví vyčerpaného a zraneného neznámeho človeka. Hneď mu pomáhajú, veď Pán Je...(celý článok)

Peter Cehelský (CZŠ)
21.11.2009

Poznáme známu frázu, ktorú vyslovíme najmä vtedy, ak sa nám niečo nepodarí.

V piatok, trinásteho novembra, boli deviati žiaci deviateho ročníka našej cirkevnej školy na ...(celý článok)

CZŠ
21.11.2009

Pozývame všetkých rodičov CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove na duchovné posedenie pred vstupom do obdobia ADVENTU.

Dňa 28.11.2009 (Sobota) o 14.00 hod. v priestoroch CZ školy....(celý článok)

21.11.2009

Mesačník slovenských katolíkov, vydáva Spoločnosť Ježišova na Slovensku. Predplatné na rok 2010 je 6,60 Eur.

Ak má niekto záujem o pravidelné odoberanie mesačníka PO...(celý článok)

Terka Vargovčíková
14.11.2009

Partia mladých - tašky cez plece, radosť,... „Babka, máte krivé nohy!“ Tak nič. Zase len riešia svoje komplexy. Čiperná pani na bicykli kývne plecom a frčí ďalej. Smerom ku ...(celý článok)

Úryvok z knihy Farár z Arsu (W. Hünermann)
14.11.2009

Ako zvláštne blčali jeho modré oči, keď sa trocha sklonil k svojim poslucháčom so slovami: „Je veľmi kruté musieť trpieť, poviete si. Veru nie, nie je to kruté. Kríž je plný...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
14.11.2009

Pátra Augustína, Georgea a jeho brata Aduma odvliekli na vzdialené miesto za rieku. Čarodejník nútil malého Aduma, aby sa poklonil ich africkému bôžikovi a zavrhol Boha, o ktoro...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk