ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Žiaci a kolektív SZŠ
04.12.2010

Zvykli sme si mať všetkého dosť. Alebo sa o to aspoň snažiť. Mať upratané, napečené koláče, mať či dostať darčeky, „mať“ v ušiach koledy, na oknách svetielka. V tej malej na...(celý článok)

CZŠ
27.11.2010

Rodičia a učitelia Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa v Sabinove Vás aj tento rok pozývajú na adventné popoludnia so vzácnymi hosťami.

...(celý článok)
CZŠ
27.11.2010

Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa v Sabinove ponúka mamičkám na materskej dovolenke možnosť zúčastniť sa na svätej omši aj spolu so svojimi deťmi každý piatok o 9:45 ...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva a OZ Samaritán
27.11.2010

Nastáva čas adventu a pre nás kresťanov je to čas prípravy na príchod Ježiša. Snažíme sa mu priblížiť viac. Tu, kde sa zamýšľame nad sebou, skúsme obetovať trochu času či po...(celý článok)

Miloš Jaklovský
27.11.2010

12. novembra 2010 sa uskutočnilo regionálne kolo najväčšej detskej robotickej súťaže FIRST LEGO League (FLL) – Prvá lego liga – v Košiciach. Zúčastňujú sa jej desaťtisíce det...(celý článok)

27.11.2010

Saleziánska rodina pozýva všetky deti aj mladých k spoločnému prežitiu adventu. Začíname dnes, v prvú adventnú nedeľu o 16:00 hod. v saleziánskom stredisku. Adventné nedeľné popol...(celý článok)

Lukáš Melicher, www.postoy.sk
27.11.2010

Kniha Bez strachu síce nie je zaručeným návodom ako z nášho života vylúčiť strach, ponúka však pár jednoduchých no silných rád, ktoré v boji zo strachom môžu zavážiť....(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
27.11.2010

Starý cirkevný rok sa nám chýli ku koncu, v nedeľu sme oslávili sviatok Krista Kráľa a pomaličky sa musíme chystať na Adventné obdobie. Je to čas prípravy, prípravy na narodenie Kr...(celý článok)

21.11.2010

sobota 27. novembra 2010 Sabinov

  • 17.00 hod. vyloženie sv. Oltárnej k adorácii a Vešpery z 1. adventnej nedele
  • prerušenie adorácie pred sv. omšou
  • ...(celý článok)
20.11.2010

Na prianie Svätého Otca Benedikta XVI. budú cirkevné spoločenstvá večer pred 1. adventnou nedeľou (27. 11. 2010) prežívať ako Vigíliu za počatý život. Súčasťou vigílie bude i e...(celý článok)

Monika, Maja
20.11.2010

Pre niektorých bol pondelkový večer v znamení imatrikulácií, presedení pri učebniciach, prípadne pri telke, ale pre niekoľko mladých z Prešova a jeho okolia to bol večer plný piesn...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
20.11.2010

V našom živote môžeme stretnúť veľa zaujímavých dvojíc, ako sú napr. ihla a niť, kladivo a klinec, ceruzka a guma, ucho a náušnica... a mnohé iné. Jedno bez druhého nemôže exis...(celý článok)

Eva Voskárová
20.11.2010
obr

Stojím pod Tvojím krížom, Pane – hľadím a počúvam. Visíš tu medzi nebom a zemou. Ty si poveda...(celý článok)

20.11.2010

Termíny stretnutí rodičov, ktorých deti sa pripravujú na 1.sv.prijímanie, s kňazom a ich detí s animátormi v advente:

nedeľa 28. 11. 2010

17.11.2010

Pozývame Vás všetkých, aby ste sa pridali do reťaze modlitieb za mladých najmä našej farnosti počas celonočnej adorácie, ktorá bude prebiehať v rámci Týždňa Cirkvi pre mláde...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
13.11.2010
obr

Už je odvtedy niekoľko rokov, čo sa na Slovensku niekoľko dní okolo 17. novembra, ktorý sa zvykne ozna...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
13.11.2010

Bratia a sestry, dnes vám píšem ako člen Klubu priateľov TV LUX. Naša katolícka televízia je tu 2,5 roka. Riaditeľ televízie Darius Anton Hatok v ostatnom vydaní Bulletinu Klubu priate...(celý článok)

Lívia Čekanová, Mária Mervová
13.11.2010

Bola sobota ráno, ešte pred týždňom sme o tomto čase spali, ale táto sobota bola pre nás novým začiatkom – začiatkom prípravy na birmovku. Plní očakávania, čo tento nový spôso...(celý článok)

Juliana Homzová
13.11.2010

V piatok večer sme sa zišli na fare v Sabinove niekoľko birmovancov zo Sabinova, Jakubovian a Orkucian. Vybrali sme sa na duchovnú obnovu, ktorú pripravovalo niekoľko úplne úžasných ľu...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
13.11.2010

Okolo nás je možno veľa smutných ľudí, ktorí nie sú zlí, ale žijú iba sami pre seba, nikoho si nevšímajú, nikto ich nemá rád a oni nemajú radi nikoho. Možno poznáš niekoho, kt...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk