ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
28.05.2017

1992

  • 5. jún – zriadená CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove
  • prvý súťažný úspech školy − 1. miesto v okresnej súťaži Mladý zdravotník ...(celý článok)
Miroslav Liška, kaplán
28.05.2017

Po prvej časti veľkonočného obdobia (oktáva a 5 týždňov) sme v piatok vstúpili do druhej časti, ktorá je spojená s očakávaním Turíc. Podobne ako apoštoli s Máriou vo Večeradle ...(celý článok)

27.05.2017

Ahojte deti!

Opäť je tu čas na spoločnú výzvu: Vypni telku, zapni seba! Dokážeš to?

Pozývame na faru všetky deti, ktoré by chceli jeden týždeň ...(celý článok)

Marianna Čekanová
27.05.2017

Stalo sa to 13. mája v roku 1917, keď sa trom malým deťom v dedinke Fatima zjavila Panna Mária. O 100 rokov nato sme si túto udalosť my, deti zo Sabinova, boli pripomenúť v obci Obišov...(celý článok)

21.05.2017

Sabinov skupiny animátoriek Gitka Nováková, Mária Kolárčiková, Majka Dobrovičová

Ľuboš Juraško, kaplán
21.05.2017

Ahojte deti!

Pripomienka, ponuka na výlet – naša farnosť organizuje 17. júna (sobota) spoločný rodinný výlet detí s ich rodičmi na Pieniny. Ukáž toto detské okienko svoji...(celý článok)

14.05.2017

Sabinov skupiny animátoriek Miroslava Červenková, Terézia Kušnírová, Milada Režová a z Orkucian.

...(celý článok)
14.05.2017

Mesto Sabinov a kresťanské cirkvi v Sabinove Vás pri príležitosti 75. výročia transportu židovských rodín zo Sabinova pozývajú dňa 21.5.2017 na KAJÚCU TRYZNU, ktorá sa uskutoční o 16.00 h v Estrádnej sále MsKS.

...(celý článok)
Štefan Talarovič
14.05.2017

Pozývame vás na 24-hodinové chvály, počas ktorých sa chceme spolu modliť za naše mesto a blížiacu sa kajúcu tryznu za obete holokaustu (tá bude už najbližšiu nedeľu popoludní). ...(celý článok)

Miroslav Liška
14.05.2017

Školský rok sa končí a prázdniny sa blížia. Známky v škole sa krúžkujú a s veľkým očakávaním pozeráme do kalendára, kedy zasvieti 30. jún. Ani sa nenazdáme a vážne budú pr...(celý článok)

rodina Zvijáková
14.05.2017

„Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ (Jn 21, 6a)

Určite mnohých z nás oslovil plagát, ale hlavne video, ktoré natočili bohoslovci kňazského seminára v K...(celý článok)

06.05.2017

Sabinov skupiny animátoriek Mária Gardošová, Annamária Antolová, Jana Čekanová a z Jakubovian.

...(celý článok)
Jozef Kovalík
06.05.2017

Skvúca je a nevädnúca múdrosť, ľahko ju uzrú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju

hľadajú (Múd 6,12). V duchu týchto slov sa pred 25 rokmi otvorili žiakom brány CZŠ ...(celý článok)

Špireng Peter
06.05.2017

16. mája si pripomíname sv. Jána Nepomuckého, ktorý sa narodil okolo roku 1340 v západočeskej osade Pomuk, ktorá sa približne od konca 13. storočia začala označovať za Nepomuk. V ne...(celý článok)

Špireng Peter
06.05.2017

Ako Božie stvorenia sme obdarení svedomím, vnútorným hlasom, ktorý nám pomáha poznávať dobré cesty, po ktorých máme kráčať, ale aj tie, ktoré nás odvádzajú od Boha. Svedomie j...(celý článok)

30.04.2017

Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení, v období od 27. novembra 2016 do 26. novembra 2017, obdaroval úplnými odpustkami v...(celý článok)

Aneta Dvorščáková
30.04.2017

Často sa v živote stáva, že keď máte to najhoršie obdobie, príde niečo/niekto, kto Vás posilní. Aj mne sa to dnes stalo ... opäť som dostala krásny, silný a povzbudivý list od mo...(celý článok)

30.04.2017

Spoločenstvo Dom Júdov vás pozýva na modlitbu chvál - v piatok 5.5.2017 po sv. omši o 19.15 v koncertnej sále Na korze.

...(celý článok)
Ľuboš Juraško, kaplán
30.04.2017

Ahojte deti,

možno ste počuli v kostole alebo doma informáciu, ktorá hovorí o tom, že tohto roku si pripomíname 100 rokov od zjavenia Panny Márie vo Fatime. Panna Mária sa vted...(celý článok)

CZŠ sv. Jána Krstiteľa
30.04.2017

V deň sv. Marka sa trom horlivcom za Božie slovo – Matúšovi Badaničovi, Filipovi a Terke Tarbajovcom podaril obdivuhodný čin v histórii jubilujúcej CZŠ sv. Jána Krstiteľa. ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk