ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Matúš Imrich, kaplán
24.10.2009

Milé deti,

naši priatelia sa rozhodli, že sa vydajú na výlet do hôr. Pripravili, čo bolo potrebné na cestu a ešte pred odchodom spolu poprosili anjelov strážnych o ochranu. ...(celý článok)

Veronika
18.10.2009

Prvý októbrový víkend bol vo väčšine saleziánskych diárov obsadený Akciou: Animátor. AKCIA: ANIMÁTOR s podtitulom „IDEM JA!“ je celoslovenské stretnutie animátorov ...(celý článok)

18.10.2009

Neviem, nakoľko je Vám známe, že vo vlastníctve našej farnosti v Sabinove máme aj farskú záhradu situovanú pri Toryse. Je to pozemok, na ktorom sa časť parcely obrába ako záhradka a...(celý článok)

T. M.
18.10.2009

Prosím, odpusť nám, Pane náš, časté zlyhania, keď šomreme, rozčuľujeme sa len preto, že nie sú naplnené naše predstavy v konaní našich blížnych.

Často ani dobre nepo...(celý článok)

CZŠ
18.10.2009

Vždy som si myslela, že jeseň je len spadnuté lístie a silný vietor. No nie je to tak. Jeseň je kúzelná, má nielen svoje čaro, ale aj farbu. Pre je jeseň je typická hnedá, oranžov...(celý článok)

Mgr.Martin Ivanko-Macej
18.10.2009

Školy na Slovensku prechádzajú obsahovou reformou, ktorá im umožňuje v rámci školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) budovať si vlastnú profiláciu. Môžu tak originálnym spôsobom...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
18.10.2009

Ako sa minulý príbeh skončil? Odpustením. Pre africké deti to bolo čosi zvláštne. Preto im Páter Augustín vyrozprával príbeh o dvoch sirotách, ktoré mocný kráľ priviedol do svoje...(celý článok)

Margita Kiktavá
10.10.2009

Babie leto plytvá lúčmi, chytá nás do svojich pavučín. Čas ako stvorený na späť. I ja sa pomalým krokom blížim ku kostolu Františkánov v Prešove, nášmu útočišťu v študents...(celý článok)

Milan Rúfus
10.10.2009


Unikajú mi
- a nie som z toho šťastný -
dni sudbou spočítané.

Dovolil si mi pomodliť sa v básni.
A tak to robím, Pane.

Ale dni idú....(celý článok)

Ľ. Hajduková
10.10.2009

Na začiatku leta sme vyhlásili zbierku so žiadosťou o pomoc pre rodiny vo veľkej núdzi a rodiny onkologických pacientov.

Z pohľadu štatistiky:

Benedikt XVI
10.10.2009

„Slovo. Sme náchylní hovoriť: Čo už to len je slovo? Iba činy sa rátajú. Slová nie sú nič. Kto sa však zamyslí, narazí na moc slova, ktoré dokáže tvoriť činy: Jediné zlé sl...(celý článok)

10.10.2009

Skupinka žien študovala knihu Malachiáša. Keď študovali tretiu kapitolu, prišli k tretiemu veršu, v ktorom sa píše: "Posadí sa ako tavič a čistič striebra..." Tento verš bol pre ž...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
10.10.2009

Nie všetci mali z nového kostolíka v dedine Koloba radosť. Čarodejník Ndobo-dwani v noci potajomky zapálil nový kostolík a dúfal, že ho nikto neodhalí. Bol to však práve náš kamar...(celý článok)

dôverník SSV
10.10.2009

Milí členovia Spolku svätého Vojtecha!

Je tu čas odovzdávania Pútnika, podielovej knihy a vyberania členského na rok 2010. Očakávam vás od 5.10.2009 po každej veče...(celý článok)

Mgr. Juliana Ďuricová
10.10.2009

Arcidiecézna charita plánuje v Sabinove vytvoriť pracovné príležitosti pre invalidných dôchodcov.

Podmienky: Rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne, podľa ktorého ...(celý článok)

04.10.2009

Na štvorsedadle sedeli starí manželia, oproti nim mamička a jej asi päťročná dcéra. Mamička v minisukni, tesné tričko upnuté na opálenom tele a ovešaná zlatom. Bola trocha viac na...(celý článok)

Soňa Borzová
04.10.2009

Minulý týždeň bol pre nás vzácny nielen počasím, ale aj návštevou pátra Slávka z Nepomuku - od kolísky sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, ktorý je aj patrónom kňazov a...(celý článok)

Skupinka birmovancov
04.10.2009

Po zhodnotení prvého roka prípravy na birmovku sme všetci v našej skupinke skonštatovali, že rok ubehol veľmi rýchlo.

Naše stretávky každý piatok poobede sa v n...(celý článok)

Anna Mihoková
04.10.2009

S veľkou radosťou prijali správu o návšteve pápeža Benedikta XVI. u našich západných susedov v Českej republike takmer všetci Slováci. Keď nastal deň D, aj z našej farnosti sa ro...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
04.10.2009

Čarodejník nezaháľal a snažil sa znepríjemniť život dobrým misionárom. Chcel dedinčanov presvedčiť, že to, čo misionári hovoria o ich Bohu, je klamstvo a že preto sa na nich hnev...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk