ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Juraj a Patrik
24.07.2010

Po ročnej prestávke sme sa opäť stretli na miništrantskom tábore ,,Tymian,, ktorý sa tento rok konal 12. – 18. júla v rekreačnom zariadení Poniklec pri Brezne. Celé sa to nieslo v du...(celý článok)

Zuzana
24.07.2010

This land is your land, this land is my land ... zvuk ukulele (malej gitarky) sa nesie školou. Fishy, fishy swim by me. Pobehujeme po dvore. Maja so Zuzanou sú opäť na konci so silami. Koneč...(celý článok)

CZŠ
10.07.2010

Dávame do pozornosti rodičom a žiakom možnosť zúčastniť sa Letného tábora s americkým lektorom v dňoch 12.7.- 16.7.2010. Program bude prebiehať denne v čase od 9.00 - 14.00 v priesto...(celý článok)

10.07.2010

Do Singapuru sme prileteli v noci z 18. na 19.6. Boli sme ubytovaní v hoteli Prince George´s Park Residences, ktorý sa tak trošku podobal na internát. No musíme dodať, že jedlo tu nemali n...(celý článok)

Jana Ptaková
10.07.2010

Viete si predstaviť, že po sv. omši nepôjdete domov, ale ostanete spať na fare? Niekoľko detí z našej farnosti si to už predstavovať nemusí. Zažili to na vlastnej koži.

Už t...(celý článok)

Skupinka birmovancov
10.07.2010

Príprava na birmovku v našej farnosti trvá 2 roky, my sa však pripravujeme ešte len niečo vyše pol roka. Naše stretká prebiehajú v útulnom prostredí bytu našej animátorky. Stretáva...(celý článok)

Sabinovskí miništranti
10.07.2010

1. júla 2010 sa miništranti Sabinovského dekanátu stretli na futbalovom turnaji v Uzovskom Šalgove. Turnaja sa zúčastnilo 12 tímov. Turnaj začal sv. omšou, ktorú celebroval náš dekan...(celý článok)

Anna Mihoková
10.07.2010

Nastal čas prázdnin, dovoleniek, oddychu...Už ste rozmýšľali, ako tento čas strávite? A čo tak dopriať si duchovný luxus? Využiť túto letnú ponuku sa rozhodli počas duchovných cvi...(celý článok)

08.07.2010

Pozývame Vás všetkých, aby ste sa pridali do reťaze modlitieb za nového otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera počas celonočnej adorácie, ktorá bude prebiehať od piatku (9. 7.) do sob...(celý článok)

Judita Stempelová
25.06.2010

4. marca 2010 odovzdala svoju dušu Pánovi Mária Šterbinská, rodáčka a stála obyvateľka nášho mesta. Vyrastala bez otca, ktorý odišiel za zárobkom do Ameriky a nikdy sa nevrátil. V...(celý článok)

25.06.2010

Rímskokatolícka farnosť v Sabinove, spevácke zbory Cantica Scibinium Sabinov a detský zbor Cantabile pri Cirkevnej ZŠ v Sabinove

vás pozývajú ...(celý článok)

Hana Šimčíková, koordinátor projektu
25.06.2010

Ako všetci viete, pripravujeme skupinu ľudí, ktorí by mali do Turkmenistanu odísť minimálne na pol roka a podporiť otcov v ich bojovnej evanjelizačnej misii. Božie cesty sú nevyspytate...(celý článok)

Jana Ptaková
25.06.2010

Pozývame deti otvoriť prázdniny naozaj zaujímavo, a to nocou na fare.

30.6. sa všetci zídeme po detskej sv. omši na fare, kde bude pre deti pripravený program.

Ukončíme to 1.7...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
25.06.2010

Milé deti,

prežili sme rok s naším kamarátom Georgom/Manolinom. Z malého chlapca zo zabudnutej dedinky v strede Afriky sa nakoniec stal kňaz, misionár. Aj on chce rozprávať ď...(celý článok)

Anežka, Zuzana a Dominika
19.06.2010

V živote sú chvíle, ktoré by sme najradšej vrátili späť a ktoré žijú v našich srdciach a tvoria nezabudnuteľné spomienky. Tak to bolo aj s nami a našou milovanou Ukrajinou J. Zamil...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
19.06.2010

Milé deti,

minulý týždeň sa skončil Rok kňazov. A poviem vám tajomstvo: práve preto som na tento rok pre naše detské sväté omše vybral príbeh o našom africkom kamarátov...(celý článok)

Saleziánske stredisko P.M. Pomocnice
19.06.2010

Len raz bola hra otvorená. Len jeden človek prešiel touto hrou. Nechcel však, aby bola znova nájdená, a tak ju ukryl. Hra sa však znova prebrala k životu a čaká na ďalšieho hráča......(celý článok)

Gitka
14.06.2010

Vatikán (12. júna, RV - krátené) - Hovorca Svätej stolice p. Federico Lombardi SJ pre Vatikánske televízne centrum na margo slávnostného ukončenia Kňazského roka povedal, že to bola ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk