ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
29.08.2010

Niečo o tebe a ako si sa dostal k saleziánom:

Narodil som sa 6. 3. 1950 v Humennom. Pochádzam z jednoduchej veriacej rodiny. Mám troch mladších súrodencov – brata a dve...(celý článok)

Vika a Nika
29.08.2010

Saleziánski mladí aj tento rok pripravili pre deti letný prímestský tábor, ktorý prebiehal od 9. do 13. augusta a niesol sa v duchu hry JUMANJI.

V úvode tábora čarovné člov...(celý článok)

29.08.2010

Dňa 05. 09. 2010 o 14. 30 hod. sa v našom farskom kostole uskutoční duchovná obnova pre členov ružencového bratstva. Duchovne ju bude zabezpečovať páter Šimon Tyrol, dominikánsky kň...(celý článok)

Hana Šimčíková
29.08.2010

V týchto dňoch bezprostrednej prípravy na misie v Turkmenistane si čítam Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k Svetovému dňu misií 2010, ktorému dal názov Budovanie cirkevného spol...(celý článok)

26.08.2010

Pozývame Vás všetkých na celonočnú adoráciu v malom kostole, ktorá bude duchovnou prípravou na slávenie Farského dňa. Začína v piatok (27. 8.) po večernej sv. omši do rannej sv. o...(celý článok)

22.08.2010

Program Farského dňa:


foto...(celý článok)
21.08.2010

Od prvého obnovenia kaplnky sv. Jána Nepomuckého v Jakubovanoch – pri starej ceste do Sokoloviec, ubehlo sedem rokov, počas ktorých vzniklo aj divadelné predstavenie „Ján z Pomuku“, ...(celý článok)

21.08.2010

Srdečne pozývame malých aj veľkých zabaviť sa pri jedinečných eRko tancoch, detských pesničkách či ukazovačkách. Zahráme si najobľúbenejšie hry, šikovné ruky animátoriek diev...(celý článok)

21.08.2010

Príďte si zaspievať so školským zborom Cantabile alebo s usmievavými speváčkami ľudových piesní, stretnite sa s našimi LegoHrdinami zo Singapuru, ktorí sa podelia s tým, čo tam vid...(celý článok)

21.08.2010

Aj saleziánska rodina vás pozýva spoločne tráviť chvíle počas farského dňa. Privítajú vás skutoční indiáni z prérie, ktorí sa s vami podelia o kúsok svojich múdrosti, znalost...(celý článok)

21.08.2010

Sabinovskí skauti si aj tento rok pripravili pre Teba aktivity na Farskom dni. Môžeš si vyskúšať silu a odvahu na Rambo dráhe, zvýšiť adrenalín na lanovom prekvapení či zahrať mno...(celý článok)

21.08.2010

Koinónia Ján Krstiteľ vo svojom stánku Vám ponúkne ukážku života v spoločenstve a pripravili sme pre Vás kôš plný prekvapení a množstvo iných zaujímavostí. U nás si osviežite...(celý článok)

21.08.2010

Folklórny súbor Barvinek vznikol v roku 2000, má 15 stálych členov a viacerých externých spolupracovníkov. Vedúcim súboru je Jozef Revák, hudobnú zložku vedie Pavol Polomský.

<...(celý článok)
07.08.2010

Niečo o tebe a ako si sa dostal k saleziánom:

Narodil som sa 12.8.1961 v Podhradí pri Topoľčanoch v jednoduchej veriacej rodine ako ôsmy z deviatich detí. Okrem toho, že...(celý článok)

Jana Ptaková
07.08.2010

Pripraviť dobrý tábor za pekného počasia je poriadnym umením, ale pripraviť úžasný tábor aj za daždivého počasia, je majstrovstvom najväčšieho kalibru. Som rada, že si každý ...(celý článok)

Podľa www.rodinnecentrum.cz
07.08.2010

Vo chvíli, keď Ti lekár povedal: „Je to tehotenstvo," sa Tvoje srdce rozpadlo na dve polovice. Z tej hlasnejšej polovice sa ozýva strach, neistota, pochybnosti, egoizmus, vzbura: „Prečo...(celý článok)

25.07.2010

Stretneme sa: o 10:50 hod. na vlakovej stanici v Sabinove (26.7.2010, pondelok)

Vrátime sa: cca 19:20 hod. na vlakovú stanicu v Sabinove (31.7.2010, sobo...(celý článok)

24.07.2010

Niečo o sebe a ako si sa stal kňazom:

Pochádzam z Brestova, malej dedinky v okrese Prešov, ležiacej na úpätí Slanských vrchov. Obaja moji rodičia sú učitelia. Mám j...(celý článok)

Spoločenstvo rodičov CZŠ
24.07.2010

Spoločenstvo rodičov pri našej škole pripravilo 24.6.2010 na sviatok nášho patróna, sv. Jána Krstiteľa, juniáles.

V príjemnej atmosfére (doplnenej víťazstvom slovenských...(celý článok)

24.07.2010

Saleziáni aj tento rok pripravili pre deti letný tábor, ktorý sa tentoraz preniesol do dávnych čias prériových indiánov. Štyri indiánske kmene – Siouxovia, Čejeni, Komančovia a Apa...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk