ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Ladislav Cichý
16.04.2011

Kristus uskutočnil dielo ľudského vykúpenia a dokonalého oslávenia Boha predovšetkým svojím veľkonočným tajomstvom, v ktorom svojou smrťou zničil našu smrť a svojím zmŕtvychvsta...(celý článok)

Ladislav Cichý
16.04.2011

V prvom rade chcem poďakovať za vaše príspevky pri zbierke na organ tento mesiac (hoci v tomto okamihu ešte neviem, koľko sa nazbieralo). V lete (júl, august) by firma Bies mohla začať v...(celý článok)

16.04.2011

Po Veľkej noci začíname s prípravou nových budúcich birmovancov. Znova bude začiatkom prípravy kurz Objav Krista, ktorý absolvujú počas mesiacov máj a jún. Do tohto kurzu zara...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
16.04.2011

Milé deti! Veľkonočné sviatky sú už predo dvermi. Počas celého pôstneho obdobia sme sa pripravovali na to, aby sme udalosti, ktoré si pripomíname na Veľkú noc, prežili čo najlepši...(celý článok)

Spracoval Juraj Vrábel
16.04.2011

Ján Pavol II. prvýkrát navštívil Slovensko v nedeľu 22. 4. 1990 ešte v rámci Česko- Slovenska. Pápežova návšteva na Slovensku trvala iba niekoľko hodín – aj to sa o čosi pr...(celý článok)

Benedikt XVI. (skrátené)
09.04.2011

Keď sa nám na piatu nedeľu ohlasuje Lazárovo vzkriesenie, stavia nás to zoči-voči poslednému tajomstvu nášho života: „Ja som vzkriesenie a život... Veríš tomu?“ (Jn 11, ...(celý článok)

kaplán Matúš
09.04.2011

Je tomu už 26 rokov, čo pápež Ján Pavol II. v roku 1985 vyhlásil Kvetnú nedeľu za Svetový deň mládeže (SDM). „Na nadšení pútnikov, ktorí kráčali smerom k Jeruzalemu spolu s Kr...(celý článok)

09.04.2011

Kvetná nedeľa je každoročne aj Svetovým dňom mládeže. Preto všetkých mladých našej farnosti pozývame osláviť spoločne tento deň. Súčasťou slávenia bude sv. omša o 10.3...(celý článok)

Hana Šimčíková
09.04.2011

V období pôstu si počas svätých omší môžeme všimnúť čoraz častejšiu modlitbu za katechumenov, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí. V prvotnej Cirkvi sa katechumeni na ich ...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
09.04.2011

Milé deti! Po skončení každého športového podujatia sa vyhlásia výsledky. Traja najlepší športovci, ktorí sa svojím športovým výkonom umiestnili na 1. 2. a 3. mieste sa postavia ...(celý článok)

09.04.2011

Prosíme mladých o pomoc pri príprave liturgických spevov na Kvetnú nedeľu a Veľkonočné trojdnie. Nácviky budú: v stredu 13. 4. po sv. omši na fare, v piatok 15. 4. o 17. 00 v kostole...(celý článok)

kaplán Matúš
04.04.2011
plagat

Pozývame všetkých spolu s nami prežiť hudobno-dramatický príbeh zložený z piesní a modlitieb...(celý článok)

Matúš Imarich, kaplán
04.04.2011
logo

Chceš ísť na Svetové dni mládeže do Madridu ZADARMO!?

Ako na to, sa dozvieš tu:...(celý článok)

Benedikt XVI. (skrátené)
03.04.2011

Nedeľa „slepého od narodenia“ predstavuje Krista ako svetlo sveta. Evanjelium vyzýva každého z nás: „Ty, veríš v Syna človeka?“ „Verím, Pane“ (Jn 9, 35.38), s radosť...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva – OZ Samaritán
03.04.2011

Členovia FCH a OZ Samaritán vyhlasujú veľkonočnú zbierku trvanlivých potravín, hygienických potrieb a stravných lístkov. Zbierka je na pomoc rodinám s deťmi, ktoré sú vo veľkej n...(celý článok)

Spracoval Juraj Vrábel
03.04.2011

,,Prečo chodíš po svete?“ spýtal sa pápeža 11-ročný miništrant počas jeho návštevy v rímskej farnosti sv. Benedikta. ,,Lebo celý svet nie je tu,“ odpovedal pápež. ,,Čí...(celý článok)

CZŠ
03.04.2011

RoboCup je súťaž v stavbe a programovaní robotov pre základné a stredné školy. Pripravuje ju Slovenská spoločnosť elektronikov v spolupráci s Ministerstvom školstva. Tohto roku sa n...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
03.04.2011

Milé deti! Keď sme sa narodili, rodičia nám dali meno. Pri krste sme sa stali členmi jednej veľkej rodiny, ktorá sa volá Cirkev. Pri krste sme dostali nové meno – kresťan; a aj poslan...(celý článok)

Benedikt XVI. (skrátené)
26.03.2011

Ježišova požiadavka na Samaritánku: „Daj sa mi napiť!“ (Jn 4, 7), ktorú nám predkladá liturgia tretej nedele, vyjadruje Božiu vášnivú lásku ku každému človeku a má vyv...(celý článok)

don Kamil
26.03.2011

Saleziánske mládežnícke strediská na Slovensku v zimných aj letných mesiacoch usporadúvajú súťaže vo futbale pod názvom KAMA (futbalový turnaj katolíckej mládeže), ktoré prebieh...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk