ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Jozef Berta, kaplán
21.05.2011

Milé deti!

Majstrovstvá sveta v hokeji sa skončili – isto ste našim hokejistom držali prsty – a viete, ako to celé dopadlo. Vyhrali tie najlepšie tímy a naši hokejisti, ak...(celý článok)

21.05.2011

Srdečne Vás pozývame na prednášku DUCHOVNÝ BOJ, ktorá sa uskutoční vo veľkom kostole v Sabinove po večernej svätej omši dňa 26. 05. 2011 (štvrtok)

...(celý článok)
Eva Voskárová
15.05.2011

Aleluja! Aká úžasná správa! Mali by sme sa tešiť. Mali. Skutočnosťou je, že ako emauzskí učeníci smutní odchádzame do života a za nami smutne a ťahavo znie: „Radujme sa, ó kre...(celý článok)

redakcia
15.05.2011

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže a tiež za pripojené slová uznania a podpory pre všetkých, ktorí pripravujú Farský list. Veľmi nás všetkých potešia aj príspevky ...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
15.05.2011
Milé deti! Dennodenne v modlitbe Otče náš prosíme nášho Nebeského Otca o jeden dôležitý dar. Je to dar chleba. Tento chlieb je symbolom všetkého, z čoho človek žije a čo k šťastn...(celý článok)
Neznámy autor
15.05.2011

Čo robíš? Niekto tu hovorí?

...(celý článok)
T.M.
15.05.2011

Pane náš, ty si sa postaral o svoj ľud, keď si ho vyviedol z Egypta, ty si ho sprevádzal na ceste do zasľúbenej zeme, ty si mu dával, čo potreboval. Kŕmil si ho mannou a napájal vodou...(celý článok)

07.05.2011
obr

Milé mamičky, prajeme Vám,

...(celý článok)
Zuzka Kormošová
07.05.2011


Mama. To slovo je plné citu a také prekrásne.
Veď každé dieťa, čo má mamu, môže byť šťastné.
Viedla ťa prvými krokmi, naučila ťa žiť,
dala ti po...(celý článok)

žiačky VII.A CZŠ
07.05.2011


Zelený štvrtok – posledná večera.
Veľký piatok – Ježiš na kríži zomiera.
Biela sobota – Ježiš v hrobe leží.
Veľkonočná nedeľa – kameň odvalený leží.

...(celý článok)
Jozef Berta, kaplán
07.05.2011

Milé deti! Slávnosť 1. sv. prijímania sa blíži a my si musíme povedať ešte o sviatosti zmierenia, ktorú Pán Ježiš ustanovil po svojom zmŕtvychvstaní vo večeradle a ktorú všetci ...(celý článok)

Mária Nováková
07.05.2011

Odchod autobusov na púť rádia Lumen do Sanktuária Božieho Milosrdenstva z našej farnosti je v sobotu 14.5.2011 o 2:30 (o pol tretej) od MsKS.

...(celý článok)
Spracoval Juraj Vrábel
30.04.2011

Atentát a podstúpené operácie oslabili pápežovo zdravie a fyzické sily. Začali ho sužovať choroby. Z atléta na Petrovom stolci sa stal pápežom, ktorý bol poznačený stigmou ut...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
30.04.2011

Milé deti! Veľkonočné sviatky sú už za nami a skončili sa aj prázdniny. Isto ste toho zažili veľmi veľa, ale najmä ste mohli viac času stráviť so svojimi najbližšími – rodičm...(celý článok)

LUX Communication
30.04.2011

Pozývame vás pozrieť si film Bella 3.5.2011 (utorok) o 19:30 hod. v kine Torysa v Sabinove. Vstupné je 2,20 €.

O filme: Životy medzinárodnej futbalovej hviezdy Josého a krásne...(celý článok)

Božka
24.04.2011

Posledná pôstna nedeľa, pod názvom Kvetná nedeľa, je prvým dňom Veľkého týždňa. Keďže mladí sa vtedy významným spôsobom podieľali na Ježišovej ceste, tento deň je aj...(celý článok)

Spracoval Juraj Vrábel
24.04.2011

2. 7. 1995 sa splnil sen gréckokatolíckej cirkvi. Niekoľko minút pred 16. hodinou kolóna na čele s papamobilom dorazila do stredu Prešova.

V Prešove za doprovodu otca ...(celý článok)

Mgr. Jozef Kovalík
24.04.2011

Boli ste už niekedy na koncerte? Honosná budova divadla, orchester si za miešania rôznych zvukov ladí nástroje. Zrazu nastane ticho a na mihnutie dirigentskej paličky sa všetky tie zvuky ...(celý článok)

Gitka Nováková
24.04.2011

9. apríla sa v našej farnosti uskutočnila charitatívna akcia „Kilo pre chudobných“. Ľudia pri svojom bežnom nakupovaní mali možnosť v predajniach potravín, ktoré súhlasili, daro...(celý článok)

Ladislav Cichý
16.04.2011

Kristus uskutočnil dielo ľudského vykúpenia a dokonalého oslávenia Boha predovšetkým svojím veľkonočným tajomstvom, v ktorom svojou smrťou zničil našu smrť a svojím zmŕtvychvsta...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk