ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Benedikt XVI. (skrátené)
26.03.2011

Ježišova požiadavka na Samaritánku: „Daj sa mi napiť!“ (Jn 4, 7), ktorú nám predkladá liturgia tretej nedele, vyjadruje Božiu vášnivú lásku ku každému človeku a má vyv...(celý článok)

don Kamil
26.03.2011

Saleziánske mládežnícke strediská na Slovensku v zimných aj letných mesiacoch usporadúvajú súťaže vo futbale pod názvom KAMA (futbalový turnaj katolíckej mládeže), ktoré prebieh...(celý článok)

CZŠ
26.03.2011

RoboCup je súťaž v stavbe a programovaní robotov pre základné a stredné školy. Pripravuje ju Slovenská spoločnosť elektronikov v spolupráci s Ministerstvom školstva. Tohto roku sa n...(celý článok)

Spracoval Juraj Vrábel
26.03.2011

Sabinovčania uskutočnili prvú púť za Svätým Otcom do Ríma v roku 1990. Štyridsať tri pútnikov si splnilo svoj celoživotný sen. Autobus zo Sabinova v predpoludňajších hodinác...(celý článok)

Eva Kovalíková
26.03.2011

Sobota 19. marec 2011, sviatok svätého Jozefa, ženícha Panny Márie. Sv. omša ráno nezvyčajne o 8:00 hod. a nezvyčajná na nej bola aj skutočnosť, že miesta vyhradené deťom dnes patr...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
26.03.2011

Milé deti! Onedlho začne jar, vonku bude teplejšie a svoj voľný čas budete tráviť viac vonku. V prírode sa začne všetko prebúdzať po dlhej zime. Budeme mať možnosť vidieť, ako ra...(celý článok)

Benedikt XVI. (skrátené)
19.03.2011

Keď evanjelium hovorí o „premenení“ Pána, ukazuje nám Kristovu slávu, ktorá anticipuje jeho vzkriesenie a ohlasuje zbožštenie človeka. Kresťanské spoločenstvo si uvedomuje, že j...(celý článok)

Jana Ptaková
19.03.2011

Deň počatého dieťaťa je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chceme šíriť úctu k životu od jeho počatia až po prirodzen...(celý článok)

Spracoval Matúš Imrich (podľa správy TK KBS)
19.03.2011

V malej továrni blízko Quita, hlavného mesta Ekvádoru, skupina približne 150 žien sa podieľa na veľmi špeciálnej zákazke. Tieto ženy pracujú na výrobe ružencov, ktoré budú súča...(celý článok)

Spracoval Juraj Vrábel
19.03.2011

Na pápežský stolec bol zvolený syn poľského národa a to bolo aj veľkou nádejou pre Slovákov, lebo sa tušilo, že skôr či neskôr navštívi svoju rodnú krajinu a tým sa otvor...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
19.03.2011

Milé deti. Možno ste už niektoré boli na rybačke alebo ste niekoho videli, ako ryby chytá. Na Slovensku nemáme more, preto rybári lovia ryby na brehoch riek na udicu. Ale v krajinách, kd...(celý článok)

Benedikt XVI. (skrátené)
12.03.2011

Prvá nedeľa pôstnej cesty poukazuje na situáciu človeka na tejto zemi. Víťazný boj proti pokušeniam, ktorým začal Ježiš svoje poslanie, je pozvaním, aby sme si uvedomili vlastnú sl...(celý článok)

Benedikt XVI. (skrátené)
12.03.2011

„S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení“ (Kol 2, 12)

Drahí bratia a sestry!

Pôstne obdobie, ktoré vedie k slá...(celý článok)

Spracoval Juraj Vrábel
12.03.2011

Chirurgovia, kardiológ a internista zistili komplikovanú strelnú ranu v brušnej dutine a ľahšie zranenie na pravom ramene a na ukazováku ľavej ruky. Našťastie neboli zasiahnuté ž...(celý článok)

Mladí zo saleziánskeho strediska
12.03.2011

Počas tohtoročných jarných prázdnin sme si v saleziánskom stredisku pripravili pre decká akčný týždeň plný rôznych výletov. Všetko to odštartoval pondelok, kedy sme sa vybrali po...(celý článok)

Barbora Pružinská, 7.B
12.03.2011

Na deň 7.2.2011 sa poniektorí siedmaci veľmi tešili. Bol to začiatok nášho lyžiarskeho výcviku. Keď sme prišli na Drienicu, všetci sme sa obuli do lyžiarok, dali sme si krátku rozcv...(celý článok)

Benedikt XVI. (skrátené)
06.03.2011

„Jeho rany vás uzdravili“ (1Pt 2, 24)

Drahí bratia a sestry!

Ešte nosím v srdci okamihy, keď som sa počas pastoračnej návštevy v Turíne mod...(celý článok)

Juraj Vrábel
06.03.2011

V stredu 13. mája 1981 popoludní na preplnenom vatikánskom námestí pred bazilikou sv. Petra štyridsaťtisícový zástup v radostnom vzrušení očakával príchod Svätého Otca. Všet...(celý článok)

Katarína Šimčíková, predseda OZ Samaritán
06.03.2011

V tomto roku si naše Občianske združenie po prvý krát dovoľuje osloviť Vás so žiadosťou o pomoc a podporu.

Zákon č. 595/2003 o daniach z príjmov umožňuje každej fyzick...(celý článok)

Spracoval Juraj Vrábel
26.02.2011

V rozhodných chvíľach stál pri Karolovi Wojtylovi kardinál Wyszynski, ktorý mu povedal: ,,Kľačiačky ťa uisťujem, že budeme duchovne pri tebe a budeme ťa posilňovať svojimi mod...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk