ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Zuzana Matisovská
25.12.2011

Myslím, že keby sme mali do jedného slova zhrnúť všetko, čo si ľudia predstavia, keď sa povie Vianoce, bolo by to slovo dokonalosť. Predstava matky o dokonalom poriadku, keď sa na zrka...(celý článok)

25.12.2011

Milý tretiak, milá tretiačka, aj vy, drahí rodičia našich tretiakov, počas prázdnin vás pozývame na ZIMNÉ HRY a na TROJKRÁĽOVÝ TROJBOJ.

ZIMNÉ HRY budú na Drienici v str...(celý článok)

Marián Jaklovský
17.12.2011

Ako to už býva zvykom v našom košickom seminári, bohoslovci po druhom ročníku formácie odchádzajú na rok do sveta „na skusy“ – tzv. pastoračný ročník. Jeho cieľom je spoznať...(celý článok)

Peter Cehelský, CZŠ
17.12.2011

Žiaci z 9. B sa v rámci medzinárodnej súťaže First Lego League dostali do stredoeurópskeho semifinále, ktoré bolo 5. decembra 2011 v poľskom Gdaňsku. Hoci vo vlaku strávili viac ako 4...(celý článok)

Ladislav Cichý
10.12.2011

V týchto dňoch sme zaplatili už druhú pravidelnú splátku (mesačne je to 10.000,- €), aby firma mohla na našom novom organe pracovať. Súčasne hľadáme aj vhodné načasovanie na odst...(celý článok)

Spoločenstvo Dom Júdov
10.12.2011

Poznáte najkratší žalm vo Svätom písme? „Chváľte Pána všetky národy, oslavujte ho všetci ľudia, lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá naveky.“ (Ž ...(celý článok)

10.12.2011

„Alebo pohŕdaš bohatstvom jeho láskavosti, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia láskavosť ťa chce priviesť k pokániu?“ (Rim 2, 4)

Nie často pokl...(celý článok)

CZŠ
10.12.2011

Možno pre niekoho obyčajný októbrový deň, ale pre prvákov našej školy výnimočný. Prečo? Lebo tento deň zažili mnoho radosti, zábavy, ale aj práce. Ak sa chceli stať členmi indi...(celý článok)

katka a martin
04.12.2011

Nicky a Sila Leeovci sú manželia žijúci v Anglicku. On anglikánsky pastor, ona psychologička. Majú 4 deti a vedú manželské večery už vyše 15 rokov. My sme si tieto ich prednášky vy...(celý článok)

Blonďačik :)
04.12.2011

(pokračovanie)

Piatkový deň sme začali svätou omšou, raňajkami a krátkou prednáškou o 7 hlavných hriechoch. Pred obedom sme si zbalili poživeň do batohov a tatranskou ...(celý článok)

04.12.2011

Žiaci a zamestnanci CZŠ sv.Jána Krstiteľa Vás srdečne pozývajú na mariánsku akadémiu pri príležitosti sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie v stredu 7.12.2011 o 17.30 vo fars...(celý článok)

CZŠ, Agáta Kandráčová, Anna Mária Homzová 8.B
04.12.2011

V stredu 16. novembra sme sa s naším školským pánom kaplánom Marekom Veľasom vybrali na duchovnú obnovu, ktorá bola na fare v Sabinove. Na úvod sme sa spolu pomodlili Korunku Božieho m...(celý článok)

04.12.2011

CZŠ sv.Jána Krstiteľa oznamuje, že v škole realizuje zber nepotrebného elektroodpadu (napr.staré mobily, rádia, fény, … jednoducho všetko, čo sa dá prinesť v taške). Uvedené elek...(celý článok)

Skupinka manželov Hrinovcov
04.12.2011

V našej skupinke birmovancov sme dali každému priestor, aby vyjadril svoj názor na prípravu, ktorá sa na viac-menej dva roky stala jeho súčasťou.

Zuzana Matisovská, Gabriela Križanová
26.11.2011

Zuzana Matisovská

Myslím, že spravidla môžeme povedať, že dĺžka prípravy odzrkadľuje dôležitosť toho, na čo sa pripravujeme. Dlhšie sa pripravujeme na dôležitú...(celý článok)

Blonďačik :)
26.11.2011

“ Zleteli orly z tatry, tiahnu na podolia...”

Aj sme ich zazreli, keď sme sa v stredu, my sabinovskí, orkucanskí a jakubovianskí miništranti na čele s pánom diakonom v...(celý článok)

Marek Veľas, kaplán
26.11.2011

Milé deti, k Vianociam iste patria aj „jasličky“ alebo „betlehem“ a v ňom býva nejedna postavička. V kostole budeme počas adventu pripravovať spoločný „betlehem“ a bude zále...(celý článok)

CZŠ, Mária Hudáková 9.B
26.11.2011

V rámci projektu First Lego League sme sa rozhodli zorganizovať „Mliečny deň“ na našej škole, ktorý sa uskutočnil 15.11.2011. Každá trieda dostala bojovú úlohu – musela preukáz...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva a OZ Samaritán
26.11.2011

Farská charita Božieho milosrdenstva a OZ Samaritán vyhlasuje vianočnú zbierku trvanlivých potravín (cestoviny, strukoviny, cukor, konzervy, zeleninu), ale aj maslo, mlieko (nako...(celý článok)

Céčka, prvá píšťala nového organu
20.11.2011

Som to naozaj ja, jedna z vyše 300 drevených píšťal Vášho budúceho organu. Mne sa dostalo tej cti, že som bola 31. októbra zhotoviteľom dovezená v celej svojej kráse, ale aj s mne pr...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk