ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
23.03.2013

Druhá veľkonočná nedeľa je sviatkom Božieho milosrdenstva. Preto vás pozývame na spoločnú modlitbu Novény pred Sviatkom Božieho milosrdenstva v našej farnosti takto:

...(celý článok)
Hana Šimčíková
23.03.2013

Ani neviem kedy sa to presne stalo, ako som si tento deň obľúbila, ale z roka na rok prichádzam na to, že ho mám radšej a radšej. Deň, v ktorom – ako by sa mohlo zdať – sa nič nede...(celý článok)

Jozef Kovalík
23.03.2013

Tehlička je pravidelné celoslovenské podujatie prebiehajúce v období pred Veľkou nocou, ktoré organizuje občianske združenie SAVIO od roku 2006. Je určené predovšetkým pre žiakov ma...(celý článok)

Yoe „Rainy“ Kovalík
23.03.2013


Za výkrikov radosti prichádza do Jeruzalema,
Hosana počuť zovšadiaľ, kde sa len dá.
Na osliatku prichádza náš Kráľ,
Taký príchod nemal nik doposiaľ.
...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
23.03.2013

Milé deti!

Obdobie, ktoré nás čaká, je veľmi dôležité pre našu vieru. Volá sa Veľký týždeň. Budeme počuť a sláviť, čo sa stalo s Pánom Ježišom. On trpel a bol um...(celý článok)

(nielen) sabinovskí eRkári
23.03.2013

25. marec – Deň počatého dieťaťa

Biela farba. Farba čistoty, nežnosti a možno aj života. A práve touto farbou môžeme vyjadriť svoj pozitívny postoj k životu. Ako? Nosen...(celý článok)

20.03.2013

J. E. Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita Košickej arcidiecézy vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa SABINOV.

...(celý článok)
Dionýz Takács
16.03.2013

Od 5. pôstnej nedele sa naša pozornosť upriamuje na Kristovo utrpenie, na Muža bolesti. Neoslavujeme iba jeho bolesti a utrpenie, ale aj jeho víťazstvo, ktoré dosiahol na bojisku na Golgot...(celý článok)

spoločenstvo Dom Júdov
16.03.2013

Vďační za farské misie, počas ktorých sme sa viac priblížili k nášmu Bohu, vás pozývame na pomisijné chvály, ktoré budú v piatok 22.3.2013 po večernej svätej omši vo farskom kostole.

...(celý článok)
Juraj Vrábel ml.
16.03.2013

11. februára 2013 nás nemilo zastihla nečakaná správa o odstúpení Svätého Otca Benedikta XVI. Zvolenie pancierového kardinála, ako médiá nazývali Ratzingera, však veľkým prekvape...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
16.03.2013

Milé deti!

Dnes nebudem veľa písať. Myslím, že je potrebné sa pomodliť a poďakovať za čas misií.

...(celý článok)
10.03.2013

26. máj 2013 - Najsv. Trojice

  • Cirkevná ZŠ
  • ZŠ 17. novembra 3. A + B
  • Jakubovany

2. jún 2013 - 9. nedeľa cez rok

Yoe „Rainy“ Kovalík
09.03.2013


Po desiatich rokoch prišiel misií čas,
Je výnimočný práve tým, že je tu len občas.
Preto nemáš nad čím váhať, rozmýšľať,
Je najvyšší čas,...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
09.03.2013

Milé deti,

Urobili ste už niekedy nejakú „nezbedu“, priestupok, hriech?

Myslím, že každý z nás to už zažil. Po hriechu však cítime hanblivosť a strach. A t...(celý článok)

Juraj Čarnogurský
09.03.2013

Jednu chladnú a sychravú sobotu sme sa rozhodli, že si my birmovanci zmeriame navzájom sily. Pôvodne sa mal hrať plážový volejbal, ale keďže nám slnko nehralo do karát, uskromnili sm...(celý článok)

Saleziánska rodina
02.03.2013

Spojením troch organizácií – SPP, Nadácia SPP a EkoFond – vznikol na Slovensku nadačný fond, ktorý má slúžiť na podporu konkrétnym ľuďom a miestnym komunitám, ...(celý článok)

Maja Mervová
02.03.2013

Ja viem. Hovorí sa síce „lepšie neskoro ako nikdy“, ale v našom prípade je to neskôr.

Aby som sa dostala k podstate. Týmto článkom chcem opäť raz pozvať deti na eRkostre...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
02.03.2013

Milé deti,

tento týždeň sme sa po krátkej prestávke znova stretli pri detských svätých omšiach.

V dnešnom evanjeliu nás Ježiš vyzýva, aby sme prinášali ovoc...(celý článok)

01.03.2013

Od 28. februára 2013, 20:00 hod. až do oznámenia o zvolení nového pápeža:

V eucharistických modlitbách sa nespomína meno pápeža a zmienka o pápežovi sa úplne vynecháva. ...(celý článok)

23.02.2013

Ľudia Ježišovej doby mali svet rozdelený do troch častí: nebesia – miesto, spojené s Bohom a symbolizujúce Boha; zem – miesto, kde žije človek; podsvetie – miesto, kam zostupuje p...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk