ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
21.01.2012

Kto by nemal rád príbeh o Dávidovi, statočnom pastierovi, ktorý porazil obra Goliáša prakom? Obdivujeme zručnosť, s akou Dávid narábal so svojou malou zbraňou, ale omnoho udivujúcej...(celý článok)

animátorky detí
21.01.2012

Pozvané boli všetky prvoprijímajúce deti aj s rodičmi. Prekvapujúco aj niekto naozaj prišiel a trojboj sme nemuseli zrušiť ako pripravované zimné hry. Traja tretiaci nabrali odvahu a o...(celý článok)

Spoločenstvo Dom Júdov
21.01.2012

Modlitba chvál je to, čo Bohu patrí od vekov. V živote nachádzame mnohé veci, za ktoré chceme Boha chváliť, za veci, ktoré pre nás každodenne robí, ale nie len preto. Modlitba chvál...(celý článok)

Saleziáni dona Bosca
21.01.2012

Blíži sa sviatok sv. Jána Bosca, otca a učiteľa mládeže, ktorý budeme sláviť v utorok 31. januára.

Srdečne Vás pozývame na spoločné slávenie tohto sviatku.

S...(celý článok)

Katarína Šimčíková, Viera Melkovičová, Ľudmila Hajduková
14.01.2012

Členovia FCH a OZ Samaritán v roku 2011 uskutočnili tieto akcie:

  • Pomoc bezdomovcom v zimných mesiacoch – potravinová aj s ošatením
  • Veľkonočná...(celý článok)
Riaditeľstvo CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove
14.01.2012

Riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa v Sabinove oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka CZŠ na školský rok 2012/13 sa uskutoč...(celý článok)

Rádio Lumen
14.01.2012
7.ročník projektu lumenrodín čaká práve na vás!...(celý článok)
Ladislav Cichý
07.01.2012

PERSONÁLNE ZMENY:

  • od začiatku roka boli farskými kaplánmi Jozef Berta a Matúš Imrich; ako viete v októbri odišiel z pastorácie a kňazstva Jozef Berta;
  • na Ci...(celý článok)
Iveta Šoltysová
07.01.2012

Hovorí sa, že radosť rozdávaním rastie. Počas vianočných sviatkov sa mohli o tom presvedčiť aj malí či veľkí koledníci Dobrej noviny. V prvý sviatok vianočný navštívilo 36 kol...(celý článok)

Maja Svatová
07.01.2012

Už to nie je nič mimoriadne, keď prvý sviatok vianočný obyvatelia Orkucian začujú, ako im skupinka spievajúcich detí zvoní alebo klope na dvere. Sú to totiž koledníci Dobrej noviny,...(celý článok)

31.12.2011

Pozývame Vás na koncert MALÁ VIANOČNÁ HUDBA kvarteta AD GLORIAM DEI v stredu 4.1.2012 o 19:30.

...(celý článok)
Jana Ptaková
31.12.2011

Jedným z najkrajších pocitov, aký človek môže zažiť, je darovať niečo z lásky a nezištne. Keď k tomuto prirátate fakt, že do daru dávate radostnú zvesť o narodení Spasiteľa, ...(celý článok)

31.12.2011

Príprava na krst

Príprava na prijatie sviatosti krstu v našej farnosti sa skladá z dvoch stretnutí. Na prvé stretnutie o kresťanskej výchove pozývame všetkých rodičov...(celý článok)

31.12.2011

Pozývame vás na spoločný novoročný koncert kresťanských cirkví pôsobiacich v Sabinove. Ide o spoločné stretnutie členov Rímskokatolíckej a Gréckokatolíckej cirkvi, Evanjelickej c...(celý článok)

25.12.2011

Matka nosila Ježiša v lone, my ho nosíme v srdci.
Panna otehotnela, keď sa v nej Kristus vtelil,
naše srdce nech otehotnie vierou v Krista.
Ona porodila Spasiteľa, naša duša nech porodí spásu a chválu.
Nech nezostanú naše duše neplodné, ale nech sa stanú plodnými pre Boha.

...(celý článok)
Zuzka Kormošová
25.12.2011


Sneh tíško padá, vietor doň fúka,
zastav sa a ochutnaj čo tento čas ponúka.
Stačí sa zamyslieť a počúvať tú tichú hudbu snehu,
tú krásnu melódiu ...(celý článok)

Marek Veľas, kaplán
25.12.2011

„...na počiatku bolo slovo, ...ale, ktoré bolo prvé?“, hádali sa písmená a za svet sa nevedeli dohodnúť, kto z nich je najdôležitejší. Navzájom sa prekrikovali a vôbec sa nepoč...(celý článok)

Jozef Kovalík, Ladislav Cichý
25.12.2011

Od svojho vzniku v roku 1992 Cirkevná ZŠ sídli v budove na Ulici 9. mája č. 7, ktorej vlastníkom bol Krajský školský úrad (KŠÚ) v Prešove. Pozemok súvisiaci s budovou je vo vlastní...(celý článok)

Zuzana Matisovská
25.12.2011

Myslím, že keby sme mali do jedného slova zhrnúť všetko, čo si ľudia predstavia, keď sa povie Vianoce, bolo by to slovo dokonalosť. Predstava matky o dokonalom poriadku, keď sa na zrka...(celý článok)

25.12.2011

Milý tretiak, milá tretiačka, aj vy, drahí rodičia našich tretiakov, počas prázdnin vás pozývame na ZIMNÉ HRY a na TROJKRÁĽOVÝ TROJBOJ.

ZIMNÉ HRY budú na Drienici v str...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk