ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Peter Kuriško, kaplán
08.09.2012

Milé deti!

Túto stredu sa začali detské sväté omše. Všetci ste na nich pozvaní – tak deti, ako aj rodičia. Po každej detskej svätej omši dostanete malú domácu úlohu na...(celý článok)

Eva Voskárová
04.09.2012

Septembrom začína ďalší, už 18-ty rok, činnosti Farskej katechézy, ktorá už siedmy rok funguje ako Lectio Divina.

Stretávame sa každý týždeň v utorok po večernej sv. om...(celý článok)

Rudo, ASC
01.09.2012

Nebyť listu od občianskeho združenia SAVIO, ktorý obsahoval ročné vyúčtovanie k projektu Adopcia tried v Sudáne, tak tento článok asi nevznikne. O čom je vlastne reč? Saleziáni Don...(celý článok)

01.09.2012

„Niekto raz povedal, že keď pracujeme, pracujeme my, no keď sa modlíme, pracuje Boh. Jeho sila sa ponúka modliacim sa ľuďom. Božia víťazná moc sa uvoľňuje v modlitbe. Odked...(celý článok)

01.09.2012

Prosíme ľudí, ktorí majú akékoľvek veci, ktoré by pomohli rodičom školopovinných deti, aby to doniesli na charitu, alebo na faru, nakoľko sa značne zvýšil počet rodín, ktoré ne...(celý článok)

Ladislav Cichý
25.08.2012

Keď sme pred piatimi rokmi uvažovali nad oživením osláv titulu nášho kostola, farnosti a patróna mesta Sabinov, rozhodli sme sa pre Farský deň, ktorý mal byť nielen liturgickou oslavo...(celý článok)

Iveta Šoltysová
25.08.2012

Deti nastúpili na loď, aby navštívili miesta, ktoré sme nestihli preskúmať minulý rok. Keďže loď mala názov TYTANYG − je jasné, že musela stroskotať. Prišla búrka aj s vodou (a...(celý článok)

vďačná pútnička
25.08.2012

23. júla skupinka Sabinovčanov nastúpila do autobusu a vybrala sa na púť do Medžugoria. Niektorí tam už boli, ale viac nás bolo takých, ktorí sme išli prvýkrát. Veľmi sme sa tešil...(celý článok)

Ladislav Cichý
11.08.2012

Kto by využil ponuku exkurzie v organárskej dielni p. Biesa v Hranovnici, mohol by vidieť takto poskladanú skriňu nášho nového organu, ale aj mnoho viac... Práce pokračujú rýchlo, v t...(celý článok)

11.08.2012

Odkiaľ pochádzate?

Pochádzam z Veľkých Kapušian, z okresu Michalovce.

Niečo o Vašej rodine...

Mám jednu mladšiu sestru, ešte je slobodná. O...(celý článok)

Filip Burgr
11.08.2012

Možno ste sa mnohí čudovali, kde zmizli skoro všetci miništranti. V tom čase sme trávili chvíle v Kopytovskej doline na miništrantskom tábore spolu s animátormi, pánom kaplánom Petro...(celý článok)

rodičia detí
11.08.2012

Prvý augustový deň sa nám začal cestou na vysoký kopec v Drienici. Privítalo nás usmievavé slniečko, tíšina stromov, stráne plné kvetov a vôní.

Na konci dobrej cesty na ...(celý článok)

01.08.2012

Narodil sa 5.11.1923 v Oľšove, v roľníckej rodine Baltazára a Terézie Goliašovej. Pochádzal zo štyroch súrodencov. Jeho otec odišiel do Kanady, keď mal 2-3 roky. Základnú školu abs...(celý článok)

28.07.2012

S hlbokým zármutkom v srdci a s vierou v zmŕtvychvstanie oznamujeme, že náš pán kostolník Andrej Goliáš odišiel do večnosti 27. júla 2012 vo veku 88 rokov. Zádušná svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bude v utorok 31. júla 2012 o 10.00 hod. Modlitby pri zosnulom sa začnú o 9.00 hod. vo farskom kostole.

...(celý článok)
eRko animátori
28.07.2012

Trochu zvláštny pozdrav na dnešnú modernú dobu. Ale deti, ktoré chodia do táborov, môžu zažiť nezvyčajné a preniesť sa aj do dávneho Ríma za vlády cisára Nera. Tento nezabudnut...(celý článok)

Zuzana Matisovská
28.07.2012

Najväčšia sila – Boh je všemohúci. Stvoriteľ. Z ničoho spravil niečo, a to nie len hocičo, ako keď mama robí večeru napriek prázdnej chladničke a vašou jedinou podmienkou ...(celý článok)

Saleziánska rodina zo Sabinova :)
28.07.2012

Podporte svojím hlasom projekt, ktorý vylepší miesto, kde žijete.

Náš projekt:

Domka – Združenie salziánskej mládeže zo Sabinova sa snaží o skvalitnenie priesto...(celý článok)

Ladislav Cichý
14.07.2012

Pozývame záujemcov na exkurziu do organárskej dielne BIES v Hranovnici, kde sa vyrába náš nový organ, v nedeľu 22. júla 2012 popoludní. Pred niekoľkými dňami vyzeral takto... (na fot...(celý článok)

eRko animátori
14.07.2012

Je piatok 18:30. Tento piatok vôbec nie je obyčajný. Nie len preto, že slávime sviatok sv. Petra a Pavla. Opäť je tu posledný deň školy a s ním spojená Noc na fare. Stará známa akci...(celý článok)

14.07.2012

Aj tohto roku pre deti, ktoré ukončili 1. až 5. ročník ZŠ saleziánska rodina organizuje týždeň plný dobrodružstva, zážitkov a priateľstiev – prímestský letný tábor v termíne...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk