ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Iveta Šoltysová
27.08.2016

Aj keď podľa názvu to môže vyzerať, že sme sa hrali na schovávačku, nebolo tomu tak. Hlavnou myšlienkou tábora bolo hľadanie a objavovanie Stvoriteľa v stvorenstve. Spolu sme sa uči...(celý článok)

16.08.2016

Oznam pre všetkých prihlásených na farskú púť do Ríma: organizačné stretnutie pred odchodom na farskú púť bude v stredu 24.8.2016 po večernej sv. omši vo farskom kostole. <...(celý článok)

16.08.2016

25. výročie kňazstva nášho p. farára/dekana Ladislava Cichého

...(celý článok)
Stanislav Dugas
16.08.2016

21.8.2016 sa bude konať 14. púť mužov v Gaboltove a pri tejto príležitosti katolícke spoločenstvo Maranatha už po 14. krát organizuje stretnutie mužov s témou Muž a nový život. Té...(celý článok)

16.08.2016

Ponúkame víkendový Kurz prípravy na manželstvo pre snúbencov, ktorí nemôžu absolvovať prípravu vo farnosti kvôli študijnému, či pracovnému pobytu, alebo z iných dôvodov; ...(celý článok)

Peter Špireng
16.08.2016

Kristus v modlitbách ustavične prijímal od Otca, aby mohol dávať nám. V podobenstve o človeku, ktorý o polnoci ide za priateľom s prosbou o tri chleby a neodbytne prosí, kým mu nie je ...(celý článok)

Miroslav Liška, kaplán
31.07.2016

Po mojej kňazskej vysviacke som bol poslaný do farnosti Tibava neďaleko ukrajinských hraníc. Hoci tam na juhu bolo horúco, predsa som sa tam len dlho neohrial. Po dvoch mesiacoch som bol pr...(celý článok)

Katarína Hviščová
16.07.2016

Určite sa vám neraz stalo, že ste mali ťažký deň. Už ráno sa vám nechcelo vstať z postele a urobiť raňajky bolo nad mieru ťažké – stálo vás to veľa síl a obety.... a aby to...(celý článok)

Fero a spoločníci
16.07.2016

Je dnes taký zvláštne krásny deň, ktorý zmení všetko na dobré... Ako sa spieva v pesničke Šťastie, tak aj pondelok 4.7.2016 bol jeden z tých krásnych dní. My, junáci...(celý článok)

vďační rodičia
02.07.2016

V nedeľu, 19. júna, sme sa my, rodiny prvoprijímajúcich detí a pán kaplán Ľuboš, vybrali na púť do Krivej na Orave, rodiska blahoslavenej Zdenky Schelingovej. Pán kaplán Ľuboš nám...(celý článok)

02.07.2016

PRÍPRAVA NA KRST

Príprava na prijatie sviatosti krstu v našej farnosti sa skladá z dvoch stretnutí. Na prvé stretnutie o kresťanskej výchove pozývame všetkých rodičov...(celý článok)

YoE Rainy
02.07.2016


V tento čas, pred rokom,
Boh zmenil smer Vašich krokov -
zavítali ste k nám, kaplán Tomáš,
Sabinov bolo a je Vaše „doma“.
Je to iba pár spomienok,
...(celý článok)

Ladislav Cichý
25.06.2016

Z príležitosti 25. výročia mojej kňazskej vysviacky vás pozývam na sv. omšu, pri ktorej chcem ďakovať Nebeskému Otcovi za dar kňazstva a obnoviť si predsavzatie verne plniť povinnos...(celý článok)

25.06.2016

Z ďakovného listu kňazov UPC v Košiciach (celý je TU):

V dňoch 18. – 19. júna 2016 sme vám predstav...(celý článok)

25.06.2016

Pozývame všetkých farníkov na víkendovú pešiu púť Sabinov − Levoča v termíne od 1. do 3. júla 2016. Stretneme sa ráno vo farskom kostole o 6:45 na sv. omši a potom sa presunieme p...(celý článok)

18.06.2016

Prosíme o pomoc spoločenstvá aj jednotlivcov. Podporu potrebujeme pre rodinu s vážne chorým dieťaťom a pre osamelé matky s deťmi (3 takéto neúplné rodiny). Pod zlú situáciu sa podp...(celý článok)

Norik Talarovič
18.06.2016

Rýchlo. Nestíhame. Šaty. Ale kde sú? Ahá, tu. Dobre. Sme tu. Mám strach, lebo budem čítať čítanie. Slávnostne vchádzame do kostola. Rodičia za nami. Keď Aninka dospieva žalm, ide...(celý článok)

mama Milka
18.06.2016

V roku Milosrdenstva sme sa mamy zo spoločenstva Modlitieb matiek v Sabinove rozhodli putovať 4.6. na fatimskú sobotu za našou Nebeskou Matkou do Litmanovej. Cesta autami nám rýchlo ubehla ...(celý článok)

CZŠ
18.06.2016

V utorok ráno, 31.5.2016, pred CZŠ v Sabinove postávala skupinka žiakov ôsmeho a deviateho ročníka (odvahu nabrali aj traja siedmaci) a zopár dospelých. Nastúpením do autobusu sa zača...(celý článok)

Špireng Peter
18.06.2016

V cárskom Rusku pôsobila chlystovská sekta, ktorá hlásala, že človek musí najprv nemravne žiť a páchať hriechy, aby mal dôvod na ľútosť a pokánie. Jej členom bol aj šarlatán ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk