ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Farská charita Božieho milosrdenstva
13.01.2018

Zo srdca ďakujeme všetkým štedrým darcom, ktorí podporili vianočnú zbierku pre rodiny a ľudí v núdzi. Našlo sa medzi nami 34 darcov potravín trvanlivých aj potrebn...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
13.01.2018

Milé deti, po krásnych vianočných sviatkoch a prázdninách ste sa opäť ocitli v školských laviciach a znovu ste sa niečo nové učili. Ani my sme na detských sv. omšiach nezaháľali...(celý článok)

07.01.2018

Pozývame Vás na 5. farský ples 20.1.2018

...(celý článok)
07.01.2018

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutia podľa rozpisu:

...(celý článok)
Lukáš Imrich, kaplán
07.01.2018

Milé deti, vianočné prázdniny sú už za nami. Dúfam, že ste si všetci pekne oddýchli a že vám malý Ježiško, ktorého narodenie sme oslavovali, priniesol okrem darčekov aj radosť do...(celý článok)

podľa TK KBS
07.01.2018

Slávnosť Narodenia Pána je popri Veľkej noci a Turícach najväčším cirkevným sviatkom. Spočiatku narodenie Pána nemalo svoj osobitný sviatok a od polovice 3. storočia sa pripomínalo n...(celý článok)

Peter Špireng
07.01.2018

Narodenie, ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista sa považuje za začiatok dejín Cirkvi. Predovšetkým zmŕtvychvstanie nám dáva novú nádej na večný život. Z učenia Ježiša, ...(celý článok)

07.01.2018

Rádio LUMEN pozýva do 13. ročníka projektu Rádio LUMEN spája Lumenrodiny!

...(celý článok)
Lukáš Fero Jaklovský
30.12.2017

Stavanie vianočných stromčekov a betlehemov patrí k neodmysliteľným symbolom nášho kresťanského náboženstva. Prítomnosť týchto „izbových doplnkov“ v našich domácnostiach po...(celý článok)

30.12.2017

Už piaty Farský ples sa uskutoční

v sobotu 20. januára 2017 v Kultúrnom dome v Jakubovanoch.

...(celý článok)

23.12.2017

Vianoce nám pripomínajú lásku Boha, ktorý prišiel na svet, aby sa stal oporou pre každého z nás a aby nás spasil. Keď sa radujeme z tejto skutočnosti, nech je to...(celý článok)

23.12.2017

Z podkladov Andrey Ďuranovej a Filipa Ondreja z 8.A do finálnej podoby upravili Terézia a Peter Vargovčíkovci, video Jakub Bačinský.

...(celý článok)
Lukáš Imrich, kaplán
23.12.2017

Milé deti, pri našom poslednom stretnutí už vládla predvianočná atmosféra a tejto téme patrila aj kázeň. Pripomenuli sme si v nej, že Vianoce nie sú len o darčekoch, chutných kol...(celý článok)

ACN – Aid to the Church in Need - Pomoc trpiacej Cirkvi
16.12.2017

Milí priatelia,
pápežská nadácia ...(celý článok)

Jozef Kovalík
16.12.2017

Sobotné ráno 2. decembra sa pre našu skupinu deväťdesiatich Sabinovčanov začalo netradične skoro. Už o 4:30 sme na dvoch autobusoch (s veliteľmi p. kaplánom Lukášom a p. diakon...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
16.12.2017

Milé deti, detektívi sa po krátkej dovolenke vrátili späť k vyšetrovaniu nášho prípadu a pri našom poslednom stretnutí sme počuli, ako sa Ježiš presunul z Nazareta na ďalšie mie...(celý článok)

Peter Pasternák
16.12.2017

Od spustenia nového miništrantského systému ubehli tri mesiace. Na konci každého mesiaca sme odmenili miništrantov s najväčším počtom bodov. Ako poďakovanie pre miništrantov za...(celý článok)

ACN – Aid to the Church in Need - Pomoc trpiacej Cirkvi
09.12.2017

Našou odpoveďou na otázku migrácie je konkrétna pomoc ...(celý článok)

Iveta Šoltýsová
09.12.2017

Koledovanie, vinšovanie je hlbokou súčasťou slovenskej kultúry. Prianie šťastia a materiálnej hojnosti je u nás spojené so zvestovaním radosti z narodenia Božieho Syna. Dotvára t...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk