ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Peter Kuriško, kaplán
01.02.2014

Milé deti!

Dnes, v nedeľu, je presne 40 dní po Vianociach. Väčšinou počítame dni pred Vianocami, ale Cirkev počíta dni aj po Vianociach.:) Práve po 40-tich dňoch od Ježišo...(celý článok)

25.01.2014
Rok Sedembolestnej Panny Márie

ARCIDIECÉZNA PÚŤ

POD VEDENÍM J.E. OTCA ARCIBISKUPA BERNARDA BOBERA

Levoča – Marianka – Šaštín

termín: 2...(celý článok)

Ing. Katarína Hviščová
25.01.2014

V piatok 10. 01. 2014 sme mali u nás v cirkevnej základnej škole vzácnu návštevu. Navštívili nás predškoláci všetkých sabinovských škôlok (MŠ 17. novembra, MŠ 9. mája, MŠ Š...(celý článok)

Zuzana Matisovská, Dom Júdov
25.01.2014

Aj keď určite nepatrím k ľuďom, ktorí majú ako misionári pochodený pol sveta a prednášky kerygmy vedia naspamäť aj odzadu, a to v niekoľkých variáciách, môžem povedať, že rob...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
25.01.2014

Milé deti!

V nedeľnom evanjeliu sa hovorí o povolaní apoštolov. To znamená, že Pán Ježiš ich zavolal do svojej služby. Chcel, aby ho nasledovali, aby sa od neho učili, pokra...(celý článok)

25.01.2014

Pozývame deti na Detský karneval, ktorý bude v sobotu, 8. februára 2014, od 14.00 hod. v telocvični na cirkevnej ZŠ. Na karneval si prineste aj bony, ktoré dostávate za dom...(celý článok)

25.01.2014

Saleziánska rodina vás pozýva na DON BOSCO SHOW 2014. Spolupracovníci a mladí si spolu s deťmi pre vás pripravili zaujímavé predstavenie, ktoré bude voľným pokračovaním minuloročne...(celý článok)

25.01.2014

Pozývame všetkých, ktorí túžia byť vedení Svätým Duchom a chcú prežiť dotyk nášho pána Ježiša Krista. Povzbuďme sa navzájom v spoločnej modlitbe.

...(celý článok)
18.01.2014
Pozývame Vás na 1. farský ples 15.2.2014...(celý článok)
Ing. Katarína Hviščová, riaditeľka školy
18.01.2014

Zdalo sa, že sobota 11.01.2014 bude ako každá iná. Ale nebola. Naša CZŠ sv. Jána Krstiteľa otvorila svoje brány. Usporiadala DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Už od skorého rána sa to ...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
18.01.2014

Milé deti!

Ján Krstiteľ ukázal na Ježiša a povedal: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“ Prečo ho Ján volá „Baránok“? V dobe Pána Ježiša znamenal ba...(celý článok)

spoločenstvo Dom Júdov
18.01.2014

Keď sa modlíme, nepredvádzajme Bohu niekoho, kým by sme chceli byť. Nehovorme mu to, čo by sme mali hovoriť. Nesnažme sa nič skryť alebo sa nejako tváriť. Prichádzajme v pravde, lebo...(celý článok)

18.01.2014

„Nielen matky sa musia a majú modliť za seba a za svoje deti. Sú to práve otcovia, ktorí majú byť vo svojej rodine kňazmi privádzajúcimi všetkých k modlitbe, k úprimnému rozhovoru...(celý článok)

18.01.2014

Rímskokatolícka c., Gréckokatolícka c., Evanjelická c. augsburského vyznania, Apoštolská c. a Pravoslávna cirkev v Sabinove pozývajú na

EKUMENICKÚ BOHOSLUŽBU

...(celý článok)
eRko animátori
11.01.2014

Už máme tri deti zapísané...

Zajtra je detská, možno sa zapíšu ďalšie...

Čo ak nebude dosť detí?!

Neboj sa, bude ich dosť, len aby animátorov bolo...z...(celý článok)

Milka Mišenčíková
11.01.2014

Veľmi peknú a záslužnú úlohu majú ženy, matky, staré matky. Svedčiť o viere pred svojimi deťmi a vnukmi − svedčiť o tom, že Ježiš je živý, žije, vstal z mŕtvych.

...(celý článok)

Ľ. Hajduková
11.01.2014

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí podporili vianočnú zbierku trvanlivých potravín. Podpora bola finančná, stravnými lístkami a potravinami. Za finančné prostriedky naši členovia d...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
11.01.2014

Milé deti!

Túto nedeľu si pripomíname krst Pána Ježiša. Preto sme hovorili o tom, že aj my sami sme boli pokrstení. Čo znamená byť pokrstený? Nie je to iba zápis vo veľke...(celý článok)

11.01.2014

Priatelia školy ponúkajú všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť viac o CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, krátke videá so svedectvami a informáciami rodičov, učiteľov, p. dekana...(celý článok)

04.01.2014

Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila Rok Sedembolestnej Panny Márie pri príležitosti 450. výročia prvého zázraku na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a 50. výročia...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk