ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Peter Novák, syn
21.11.2015

Možno si niekto myslí, že sme sa nerozlúčili. Ale nie je to tak. On sa rozlúčil s každým. Už dávno a mnohokrát. Miloval svoju manželku, deti, vnúčatá, pravnúčatá. Miloval svoju...(celý článok)

Blonďačik
15.11.2015

V sobotu 7.11.2015 sa odvážna partia miništrantov stretla na pôde CZŠ sv. Jána Krstiteľa za účelom futbalového turnaja. Turnaj prebiehal v zmiešanom stave: mladší + starší. Začali...(celý článok)

Stanislav Dugas
15.11.2015

Milí členovia, ako viete alebo neviete, SSV si toho roku pripomína 145 rokov od svojho vzniku. Je to najväčšie a najstaršie združenie katolíkov. Podľa údajov SSV je na Slovensku, ale a...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
15.11.2015

Milé deti!

Pamätáte si, o akej vlastnosti sme sa rozprávali tento týždeň?............................... Áno, presne táto vlastnosť nám, žiaľ, veľmi často chýba v našic...(celý článok)

Juraj Vrábel ml.
07.11.2015

Každý z nás veriacich prežíva svoju vieru inak. Sme rôzni v mnohom a výnimkou nie je ani osobný duchovný život. Niektorí veriaci pravidelne chodia na každú svätú omšu denne, niekt...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
07.11.2015

Ahojte deti!

Stále sa chceme zlepšovať po tej ľudskej aj duchovnej stránke. No kto z nás by nechcel byť dobrý? Asi sa taký nenájde. No občas sa nám stáva, že sa tvárime, ...(celý článok)

TK KBS
07.11.2015

Slovensko o dva mesiace privíta relikvie sv. Terézie z Lisieux. Tím, ktorí zabezpečuje púť, pri tejto príležitosti spustil internetovú súťaž, do ktorej sa môže zapojiť ktokoľvek....(celý článok)

01.11.2015

Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavno...(celý článok)

Lukáš Jaklovský
01.11.2015

Aj touto cestou Vás, drahí chlapci, chlapčenská mládež, chcem pozvať medzi nás, miništrantov, k oltáru, bližšie k Pánovi Ježišovi. My sme taktiež obyčajní chalani z ulice ako Vy...(celý článok)

TK KBS
01.11.2015

V Nitre 24. októbra popoludní o pol druhej hodine zomrel vo veku 91 rokov nitriansky emeritný biskup, kardinál Ján Chryzostom Korec.

Ján Chryzostom kardinál Korec sa narodil 22....(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
01.11.2015

Ahojte, deti!

Pomôžte deťom dostať sa rôznymi cestami k Ježišovi. Budú šťastné, keď sa s ním stretnú. Pán Ježiš dal apoštolom a tiež nám všetkým rovnakú úlohu - ...(celý článok)

ThLic. Viktor Jakubov, národný riaditeľ Pápežských misijných diel
24.10.2015

V mene Svätého Otca Františka ďakujeme všetkým darcom za veľkorysý príspevok z vašej farnosti vo výške 1.561,14 € v rámci minulotýždňovej misijnej zbierky. Vaše modlitby a fin...(celý článok)

vedenie Cirkevnej ZŠ
24.10.2015

Duchovné obnovy žiakov

Budú prebiehať v saleziánskom stredisku každý utorok od 9.00 – 11.30 hod. Program duchovnej obnovy začína o 9.00 katechézou, pokračuje spytov...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
24.10.2015

Ahojte deti!

Tento týždeň sme si hovorili o úcte k slovám Pána Ježiša v evanjeliu, nakoľko k nám hovorí samotný Ježiš Kristus. Pamätáš si ešte, prečo robíme na čele...(celý článok)

Mária Dobrovičová
18.10.2015

Mesiacu október zvykli naše staré mamy dávať prívlastok ružencový. Modlitbu ruženca sa vtedy modlíme intenzívnejšie v spoločenstve každý deň pred svätou omšou, doma v rodine... ...(celý článok)

Prevzaté z www.dmc.sk
18.10.2015

Ružencového bratstvo je združenie duchovne zjednotených veriacich formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ru...(celý článok)

Ľ. Hajduková
17.10.2015

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zapojili do finančnej zbierky farskej charity od 28.9. do 11.10. 2015. Vyzbieralo sa celkom 2439,79 € a 176 ks stravných lístkov v hodnote 593,95 €...(celý článok)

10.10.2015

Misijná nedeľa známa aj ako Svetový deň misií je dňom modlitieb za šírenie evanjelia a zároveň aj dňom solidarity s našimi bratmi a sestrami v misiách, ktorí žijú v materiálnej ...(celý článok)

Stanislav Dugas
10.10.2015

Členovia SSV si od pondelka do piatka po večernej sv. omši môžu prevziať na fare iba za 5 € hodnotnú literatúru a film. Každý cent navyše spolku len pomôže.

...(celý článok)
10.10.2015

„Som rada, Bože, že môžem v tichu vnímať tvoju blízkosť a počúvať ťa...“

Každý deň odovzdávajme Pánovi. V našich kostoloch a kaplnkách máme Eucharistiu, to je pr...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk