ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
25.06.2016

Pozývame všetkých farníkov na víkendovú pešiu púť Sabinov − Levoča v termíne od 1. do 3. júla 2016. Stretneme sa ráno vo farskom kostole o 6:45 na sv. omši a potom sa presunieme p...(celý článok)

18.06.2016

Prosíme o pomoc spoločenstvá aj jednotlivcov. Podporu potrebujeme pre rodinu s vážne chorým dieťaťom a pre osamelé matky s deťmi (3 takéto neúplné rodiny). Pod zlú situáciu sa podp...(celý článok)

Norik Talarovič
18.06.2016

Rýchlo. Nestíhame. Šaty. Ale kde sú? Ahá, tu. Dobre. Sme tu. Mám strach, lebo budem čítať čítanie. Slávnostne vchádzame do kostola. Rodičia za nami. Keď Aninka dospieva žalm, ide...(celý článok)

mama Milka
18.06.2016

V roku Milosrdenstva sme sa mamy zo spoločenstva Modlitieb matiek v Sabinove rozhodli putovať 4.6. na fatimskú sobotu za našou Nebeskou Matkou do Litmanovej. Cesta autami nám rýchlo ubehla ...(celý článok)

CZŠ
18.06.2016

V utorok ráno, 31.5.2016, pred CZŠ v Sabinove postávala skupinka žiakov ôsmeho a deviateho ročníka (odvahu nabrali aj traja siedmaci) a zopár dospelých. Nastúpením do autobusu sa zača...(celý článok)

Špireng Peter
18.06.2016

V cárskom Rusku pôsobila chlystovská sekta, ktorá hlásala, že človek musí najprv nemravne žiť a páchať hriechy, aby mal dôvod na ľútosť a pokánie. Jej členom bol aj šarlatán ...(celý článok)

(inšpirované rozhovorom dvoch priateľov) -rd-
18.06.2016

- Ahoj! Všimol som si, že vchádzaš do kostola bránou od obchodného domu. Roky si chodil bránou od fary. Čo sa stalo?

- Ale vieš, teraz je to Brána milosrdenstva a ja chcem zí...(celý článok)

11.06.2016

Prezraď nám o sebe: kto si?

Volám sa Marián Jaklovský. Narodil som sa 8. februára 1988 do „tradičnej“ katolíckej rodiny. Rodičia, Vladimír a Valéria, boli pre...(celý článok)

YoE Rainy
11.06.2016


Keď nadišiel koniec májov,
prišiel Tvoj čas, Majo –
pridať sa na cestu kňazov.
Rozhodol si sa Bohu povedať áno.
Prešiel si kúsok cesty, zodral ...(celý článok)

Cirkevná ZŠ
11.06.2016

„To nemyslíte vážne! Žiadna telka ani tablet?! A ani mobil nemôžeme používať?“ – To bola prvá reakcia detí, keď sme im povedali, čo ich čaká v tomto týždni „Vypni telku, ...(celý článok)

11.06.2016

V nedeľu, 19. júna 2016, našu farnosť navštívia kňazi z Univerzitného pastoračného centra v Košiciach. Univerzitné pastoračné centrum sa venuje duchovnej starostlivosti o vysokoškol...(celý článok)

Skupinka birmovancov
28.05.2016

Uplynulo už pár týždňov odvtedy, čo sme spolu s našimi kňazmi putovali v tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva na trojdňovú púť: Wadovice-Kalwaria Zebzydowska-Krakow Lagiewnik...(celý článok)

Juraj Vrábel, Faustínum
28.05.2016

Zázraky Božieho milosrdenstva

Boh zveril skromnej rehoľníčke Faustíne Kowalskej, aby celému svetu ohlasovala posolstvo o Božom milosrdenstve. Pápež Ján Pavol II. ...(celý článok)

Juraj Vrábel, Faustínum
21.05.2016

5. Šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu

...(celý článok)
Cirkevná ZŠ
21.05.2016

Určite už mnohí poznáte túto celoslovenskú kampaň pre deti a rodiny na podporu zmeny voľného času presedeného pri telke, počítači, mobile či internete na čas strávený spolu a z...(celý článok)

Katarína Hviščová
21.05.2016

Každoročne sa učitelia CZŠ sv. Jána Krstiteľa zúčastňujú trojdňových duchovných cvičení. Cieľom je nabrať veľa Božej múdrosti, rozvíjať duchovný život, zažiť ducha spolu...(celý článok)

Juraj Vrábel, Faustínum
14.05.2016

4. Hodina milosrdenstva

V štvrtom zošite v Denníčku sv. Sestry Faustíny nachádzame text Pána Ježiša: „O tretej hodine pros o moje milosrdenstvo zvlášť pre hri...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
14.05.2016

Milé deti!

Túto nedeľu sme si pripomenuli, ako Pán Ježiš zoslal svojim apoštolom Ducha Svätého. Ten istý Duch Svätý, vďaka ktorému mohli apoštoli = obyčajní rybári uzd...(celý článok)

14.05.2016

Dnes, s radosťou v srdci, by som sa chcela podeliť s Vami s tým, ako môj Boh a Tvoj Boh koná v našich životoch prostredníctvom Modlitieb matiek.

Opäť po roku sa mamy z celého...(celý článok)

Juraj Vrábel, Faustínum
08.05.2016

Vonkajšie recitovanie „Korunky“ má byť výrazom vnútornej dôvery. Táto modlitba má mať ešte jednu podstatnú charakteristiku: vytrvalosť. Pán Ježiš síce dvakrát výrazne u...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk