ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Zvijákovci
01.10.2016

Už o necelé dva mesiace skončí mimoriadny Svätý rok milosrdenstva a my Sabinovčania pomaličky začíname hodnotiť, ako sa to podpísalo pod našu vieru. Listujeme v pamäti, čo všetko...(celý článok)

Anna Štroncerová
01.10.2016

V prvom rade sa chcem poďakovať Pánu Bohu, že som navštívila Rím po tretíkrát. Táto púť bola pre mňa výnimočná tým, že som prešla 4 sv. bránami v Roku milosrdenstva. Potešila...(celý článok)

Peter Špireng
01.10.2016

Na severe Talianska existuje rieka Rubiccon. Ešte pred Kristom to bola hraničná rieka medzi Galiou (Francúzskom) a Itáliou. Gaius Julius Caesar sa vracal z výbojov v Galii. Zastavil so svo...(celý článok)

Peter Špireng
01.10.2016

Neustále rastúca vedecká a materiálna úroveň spoločnosti plodí stále konzumnejší spôsob života. Ľudia sa ženú za materiálnou mamonou bohatstva a zabúdajú na duchovné hodnoty....(celý článok)

Juliána Ondášová
01.10.2016

Zomrel človek. Človek, ktorý bol tichý, nenápadný a neuveriteľne skromný. Človek, ktorý nás vždy privítal s úsmevom. Svoje vyznanie viery nedokazoval veľkými okázalými gestami ...(celý článok)

30.09.2016

Októbrové pobožnosti sú v týždni pred večernou sv. omšou o 17.45 hod., v nedeľu o 15:00 hod.

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v ka...(celý článok)

24.09.2016

Účastníkov farskej púte do Ríma pozývame na budúcu nedeľu 2.10. na ďakovnú sv. omšu za všetkých pútnikov o 10.30 hod.

Všetkých, nielen účastníkov, pozývame na stret...(celý článok)

Viktoria Zvijáková
24.09.2016

Pokoj, viera, radosť, nádej. To sa mi objaví, keď si spomeniem na púť do Ríma. Autobus plný odhodlania putovať k Božiemu milosrdenstvu, autobus plný ľudí so svojimi úmyslami, no aj ...(celý článok)

manželia Mihokovci
24.09.2016

V tomto Svätom roku milosrdenstva je každý pozvaný znova objaviť radosť, že ho Boh stvoril a vykúpil. Je to rok, v ktorom je každý pozvaný objaviť, že všetko je milosrdenstvo a že ...(celý článok)

Lukáš Jaklovský
24.09.2016

Milá mládež, drahí veriaci, už tradične pod záštitou našej Farskej charity (Obč. združenie Samaritán) by sme chceli budúcu sobotu – 1.10.2016 − zorganizovať zbierku trvan...(celý článok)

Filip Burgr
24.09.2016

„Čo s poslednými dňami prázdnin?“ Táto otázka napadla aj sabinovským miništrantom. A preto sme sa rozhodli, že tieto chvíle prežijeme spolu v tichu lesa a pohodlí chaty pri Červe...(celý článok)

Gitka Nováková
18.09.2016

Svätá Matka Tereza z Kalkaty (Gonxha Agnes Bojaxhiu) sa narodila v Skopje v Albánsku 26. augusta 1910 ako piate a zároveň posledné dieťa Nikola a Drane Bojaxhiu. Bola pokrstená hneď na n...(celý článok)

18.09.2016

Stretnutie členov Farskej charity bude v pondelok 19.9.2016 po večernej sv. omši v priestoroch farskej knižnice. Prosíme o účasť „starých členov“ aj súčasných.

Ak by s...(celý článok)

18.09.2016

Srdečne Vás pozývame na modlitbové trojdnie Modlitieb matiek

MIESTO:

GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA SPASITEĽA V SABINOVE

TERMÍN:

...(celý článok)

10.09.2016

Pútnici po návrate z Ríma ďakujú Nebeskému Otcovi za požehnaný čas, za všetky milosti a dary Milosrdnej Božej lásky, za ochranu a šťastnú cestu. Ďakujeme aj všetkým, ktorí nás...(celý článok)

10.09.2016

Štátna filharmónia Košice v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Sabinove Vás pozýva na koncert v rámci 46. Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola, na ktorom sa pre...(celý článok)

YøE
10.09.2016

Šiesteho augusta roku Pána 2016 sme sa my, sabinovskí miništranti, rozhodli, že si zopakujeme náš bike trip z minulého roka. Bike trip plný sebazapierania, boja o život, utrpenia, preko...(celý článok)

Špireng Peter
10.09.2016

Farizej sa nešiel do chrámu modliť v presvedčení, že je hriešnik a potrebuje odpustenie. Šiel v istote, že ako spravodlivý človek bude pochválený. Svoju účasť na bohoslužbe cháp...(celý článok)

Katarína Hudáková
10.09.2016

Ako učeníci po siedmich týždňoch od vzkriesenia očakávali prisľúbeného Tešiteľa vo Večeradle, tak aj žiaci a pedagógovia našej Cirkevnej ZŠ a ostatných sabinovských škôl po ...(celý článok)

spoločenstvo Modlitby za kňazov
10.09.2016

Aj v tomto roku pozývame k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej P. Márie, teda od 15. septembra, do 24. októbra. Ak sa zap...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk