ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Benedikt XVI
10.10.2009

„Slovo. Sme náchylní hovoriť: Čo už to len je slovo? Iba činy sa rátajú. Slová nie sú nič. Kto sa však zamyslí, narazí na moc slova, ktoré dokáže tvoriť činy: Jediné zlé sl...(celý článok)

10.10.2009

Skupinka žien študovala knihu Malachiáša. Keď študovali tretiu kapitolu, prišli k tretiemu veršu, v ktorom sa píše: "Posadí sa ako tavič a čistič striebra..." Tento verš bol pre ž...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
10.10.2009

Nie všetci mali z nového kostolíka v dedine Koloba radosť. Čarodejník Ndobo-dwani v noci potajomky zapálil nový kostolík a dúfal, že ho nikto neodhalí. Bol to však práve náš kamar...(celý článok)

dôverník SSV
10.10.2009

Milí členovia Spolku svätého Vojtecha!

Je tu čas odovzdávania Pútnika, podielovej knihy a vyberania členského na rok 2010. Očakávam vás od 5.10.2009 po každej veče...(celý článok)

Mgr. Juliana Ďuricová
10.10.2009

Arcidiecézna charita plánuje v Sabinove vytvoriť pracovné príležitosti pre invalidných dôchodcov.

Podmienky: Rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne, podľa ktorého ...(celý článok)

04.10.2009

Na štvorsedadle sedeli starí manželia, oproti nim mamička a jej asi päťročná dcéra. Mamička v minisukni, tesné tričko upnuté na opálenom tele a ovešaná zlatom. Bola trocha viac na...(celý článok)

Soňa Borzová
04.10.2009

Minulý týždeň bol pre nás vzácny nielen počasím, ale aj návštevou pátra Slávka z Nepomuku - od kolísky sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, ktorý je aj patrónom kňazov a...(celý článok)

Skupinka birmovancov
04.10.2009

Po zhodnotení prvého roka prípravy na birmovku sme všetci v našej skupinke skonštatovali, že rok ubehol veľmi rýchlo.

Naše stretávky každý piatok poobede sa v n...(celý článok)

Anna Mihoková
04.10.2009

S veľkou radosťou prijali správu o návšteve pápeža Benedikta XVI. u našich západných susedov v Českej republike takmer všetci Slováci. Keď nastal deň D, aj z našej farnosti sa ro...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
04.10.2009

Čarodejník nezaháľal a snažil sa znepríjemniť život dobrým misionárom. Chcel dedinčanov presvedčiť, že to, čo misionári hovoria o ich Bohu, je klamstvo a že preto sa na nich hnev...(celý článok)

Mária Hudáková, Martin Olejár, Zuzana Kovalíková, Dávid Záleta (CZŠ 7.B)
04.10.2009


Škola naša, školička,
bozkáva nás na líčka.
A my, malí prváci,
už sme veľkí školáci.

Za päťky sa zarmútime,
za jednotky potešíme.
Teraz...(celý článok)

27.09.2009

Na stanici metra vo Washingtone sa postavil muž a začal hrať na husliach; bolo studené januárové ráno. Hral asi 45 minút Bachove skladby. V tom čase, pretože bola špička, prešli stan...(celý článok)

Margita Nováková
27.09.2009

Vincentínska rodina na Slovensku v dňoch 26. 9. – 18. 10. 2009 organizuje celoslovenskú zbierku BOJ PROTI HLADU. Kúpou medovníkového srdiečka alebo zaslaním finančnej podpory pomôže...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
27.09.2009

Ahoj decká!

Pokračujeme ďalej s naším novým priateľom Georgom. Na filiálkach sme nášmu kamarátovi vybrali meno Manolin – len aby ste všetci vedeli :)

Ur...(celý článok)

Cirkevná škola
27.09.2009

Nový školský rok slávnostnou sv.omšou vo farskom kostole Mučeníckej smrti sv.Jána Krstiteľa. Prosili sme Ducha Svätého o jeho dary do nastávajúcich dní školského vyučovania. Bo...(celý článok)

Cirkevná škola
27.09.2009

September má bohatý repertoár sviatkov Panny Márie a patrí jej aj celý október. Preto sme sa s našimi ôsmakmi zahĺbili do čara jej osobnosti. Čo o Márii zistili Jakub Matija s Dávid...(celý článok)

19.09.2009

Štyridsať rokov po smrti p. Pia z Pietrelciny nechal Vatikán exhumovať jeho telo, ktoré bolo doteraz vystavené v kostole Santa Maria Delle Grazie v mestečku San Giovanni Rotondo, kde kapuc...(celý článok)

Eva Burgrová
19.09.2009

Pri nahliadnutí do dokumentov našej farnosti som objavila údaje, ktoré iste zaujmú aj vás. Máme záznam, že v roku 1683 tu pôsobil kňaz Szaladini Ciprián, ktorý bol v tom istom roku ...(celý článok)

Farská charita
19.09.2009

12. septembra sa v športovej hale v Sabinove uskutočnilo modlitbové stretnutie za chorých a trpiacich. Program sa začal Akatistom k Presvätej Bohorodičke, po ktorom nasledovala sv. omša, ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk