ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Farská charita Božieho milosrdenstva
01.12.2019

Farská charita Božieho milosrdenstva vyhlasuje vianočnú zbierku trvanlivých potravín (cestoviny, strukoviny, cukor práškový, konzervy, zelenina, môže byť aj maslo, mlieko), potravín n...(celý článok)

Jozef Kovalík
23.11.2019

Podľa Správy o stave náboženskej slobody, ktorú každoročne vydáva nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, kresťanom často hrozí obmedzovanie slobôd, nútené konverzie na iné n...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
23.11.2019

V sobotu 16.11. sme v priestoroch našej fary mali možnosť privítať štyroch miništrantov, ktorí si počas októbra najsvedomitejšie plnili svoje miništrantské povinnosti. Pozvanie na o...(celý článok)

23.11.2019

Pozývame pozrieť si dokument „Narodení pre nebo“ o Troch košických mučeníkoch, ktorý bude vysielať RTVS na Dvojke, v nedeľu 24. 11. 2019 o 21.45 hod. Dokument chce divákom priblí...(celý článok)

Klaudia Genčurová
23.11.2019

Sobota 9.11. sa znova niesla v „detskom duchu”. Skupinka detí s animátormi sa opäť stretla na fare, kde sme si spomenuli ďalší zo skutkov telesného milosrdenstva: „mŕtvych pochováva...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
23.11.2019

Milé deti, na detskej omši sme si povedali o pozdrave, ktorým každý kňaz otvára omšu: Pán s vami. A všetci odpovedia: I s duchom tvojím. A kňaz rozopne ruky. Všetci si máme vted...(celý článok)

23.11.2019

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutia podľa rozpisu:

...(celý článok)
Mgr. Juraj Vrábel ml.
23.11.2019

Na ceste po krásach južného Poľska sa niektorým z nás naskytne príšerný pohľad. Je to zámer, keďže ľudí zlo fascinuje a vyhľadávajú ho radi. Aj v Biblii sa píše, že ľudia via...(celý článok)

Ladislav Cichý
17.11.2019

Naša farnosť privíta vo štvrtok 21.11. pri sv. omši o 18.30 hod. pakistanského kňaza Emmanuela Yousafa v rámci celoslovenskej akcie Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom (17....(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
17.11.2019

Za deň slávenia tohto dňa pápež ustanovil 33. nedeľu cez rok, ktorá tento rok pripadá na 17. november. V posolstve pápež František hovorí:

...(celý článok)
Cirkevná ZŠ
17.11.2019

Už tretí rok funguje v našej škole záujmový útvar Poznávanie a ochrana prírody, v ktorom sa žiaci môžu dozvedieť mnoho nových informácií z oblasti ochrany prírody nielen na ...(celý článok)

Mercedes Dravecká
17.11.2019

Dnes, 10.11.2019 po prijatí sv. prijímania doma, som dostala aj farský list, ktorý som po odvysielaní sv. omše z TV Lux hneď prečítala. Mrzelo ma to, že som hneď verejne nepoďakovala z...(celý článok)

Lukáš Fero
17.11.2019

„Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“  (Lk 11, 1) Ak si MUŽ a si hladný po Božom slove tak ako MY, tak prijmi NAŠE pozvanie na 3-dňovú duchovnú obnovu...(celý článok)

Mária Mervová
17.11.2019

Byť požehnaný. Asi každý z nás by chcel byť požehnaný v istej životnej oblasti. A čo tak pozrieť sa na to z úplne opačného konca? Touto myšlienkou sa zaoberá ďalší ročník ...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
10.11.2019

Apoštol Pavol v Liste Rimanom píše: „Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali: či už dar prorokovať v súlade s vierou, alebo dar slúžiť v službe, alebo učiť pri vyu...(celý článok)

OZ Samaritán Sabinov
10.11.2019

Jeseň je naozaj krásna, oblečená do rôznych farieb. Október patrí k mesiacom, ktoré nám túto krásu pripomínajú. A nielen to, ale aj jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže by...(celý článok)

Valéria Jaklovská
10.11.2019

Keď vieme prosiť, patrí sa aj poďakovať. Od 20.10. do 2.11.2019 sa v našom kostole a pred kostolom ponúkali sviečky za nenarodené deti. Túto akciu „FÓRA ŽIVOTA“ podporili aj farn...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
10.11.2019

Milé deti, na detskej sv. omši sme si hovorili o úkone, ktorý otvára aj končí sv. omšu, a tým je bozk oltára. Kňaz v tomto geste vyjadruje lásku k Ježišovi, ktorého si zvolil za ...(celý článok)

YøE Kvlk
10.11.2019

„S veľkou silou prichádza aj veľká zodpovednosť.“ (Peter Parker – Spiderman)

Superhrdina. Slovo, ktoré dnes pozná pravdepodobne každý (nie len) mladý človek. Okamžite...(celý článok)

Lukáš Fero
02.11.2019

V termíne 25. – 27.10.2019 prebehla akcia celoslovenského stretnutia modlitieb otcov v Rodinkove (Belušské Sliatiny). Počas celého roka sa otcovia (či už biologickí, adoptívni alebo d...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk