ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Ladislav Cichý
01.02.2020

Druhý rok zbierame finančné prostriedky na opravu fary, presnejšie na opravu strechy a priečelia fary, a postupne sa dostávame k splneniu tých podmienok, ktoré sú potrebné, aby mohli zač...(celý článok)

01.02.2020

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutia podľa rozpisu:

...(celý článok)
Jakub Božek
01.02.2020

Les. Miesto zrodenia života, ale aj smrti, neustáleho kolobehu prírody. Má jedinečnú atmosféru, ktorá sa nedá napodobniť. Je to miesto, kde som uvoľnený, miesto, kde sa vždy nadýchnem...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
01.02.2020

Milé deti, na minulej detskej sv. omši sme si hovorili o poslednej časti bohoslužby slova, teda o prosbách a o prosebnej modlitbe. Prichádzame k Pánu Bohu a spoločne ho prosíme o mnohé ve...(celý článok)

Juraj Vrábel ml.
01.02.2020

Ako vidieť, charakterizovať takú výraznú osobnosť dejín našej Cirkvi, nie je jednoduché. Liturgickú spomienku sme si pripomenuli tento týždeň. Muž odetý v bielom habite sv. Tomáš ...(celý článok)

účastníčka plesu :-)
25.01.2020

V sobotu 18. februára sa konal 7. farský ples. Keďže patríme k ľuďom, ktorí sa radi zabávajú, veľmi sme sa naň tešili. Týždeň pred plesom nás organizátori trocha postrašili tým,...(celý článok)

25.01.2020

Vážení priatelia,

v tomto roku si pripomíname 20 rokov od založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jej príbeh môžeme bez zbytočného pátosu nazvať úspešným. Veď posúďt...(celý článok)

25.01.2020

Pozýva na pravidelné mesačné stretnutie 21.1.2020 o 17.00 hod. v Katolíckom kruhu, Jarkova 77 v Prešove na tému: „Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím ...(celý článok)

MISIONÁRI SALETÍNI
25.01.2020

MISIONÁRI SALETÍNI S TÍMOM SPOLUPRACOVNÍKOV

pozývajú na jubilejný

...(celý článok)
Martin Miškuf, kaplán
25.01.2020

Milé deti, na minulej detskej sv. omši sme si hovorili, že najdôležitejšou časťou bohoslužby slova je evanjelium. Všetci vtedy vstaneme, lebo sám Ježiš k nám ide prehovoriť ústami ...(celý článok)

Peter Špireng
25.01.2020

Každý veriaci je nositeľom mena christianos – patriaci Kristovi. Takto vydáva svedectvo o svojom Pánovi. Pretože sme zažili blízkosť Boha, máme s ním skúsenosť, preto máme istotu,...(celý článok)

25.01.2020

Gymnázium sv. Moniky srdečne pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 8.2.2020 (So) v priestoroch Gymnázia sv. Moniky na Ulici Tarasa Ševčenka 1...(celý článok)

Janka Sedláková, Lenka Nižníková
18.01.2020

Už niekoľko rokov býva zvykom, že začiatok nového roka je spojený s prijatím koledníkov Dobrej noviny v Prezidentskom paláci. Ani tento rok to nebolo inak. No pre nás, koledníkov z Jaku...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
18.01.2020

Príjem spolu– 5374,64 €

Zbierka v kostole – 2137,35 €

Príjem z 2% z daní – 801,29 €

Dary – 1181,00 €

Sabinov pre Sabinov – 935,00 €

...(celý článok)
Lukáš Fero
18.01.2020

„Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.“ (Ef 5, 20) Podľa tradície prvé jasličky vytvoril sv. František z Asissi počas vianočných...(celý článok)

Iveta Šoltysová
18.01.2020

Každý z nás dostal od Boha rozličné schopnosti a talenty. Myslím, že je fajn, ak ich v sebe objavíme a vieme ich rozvíjať na úžitok sebe aj iným. Jan Werich raz povedal:

...(celý článok)
Martin Miškuf, kaplán
18.01.2020

Milé deti, na detskej sv. omši sme začali hovoriť o bohoslužbe slova. Je to časť svätej omše, v ktorej počúvame čítania, spievame žalm, vypočujeme si evanjelium a kázeň a predn...(celý článok)

Soňa Lacková
18.01.2020

Pozývame na spoločné modlitbové stretnutie Trojdnia hnutia Modlitby matiek. Bude sa konať v gréckokat. chráme v Sabinove:

24.1. (piatok) o 16.00 hod., 25.1. (sobota) o 15.00 hod., 26....(celý článok)

Valéria Jaklovská
11.01.2020

V piatok 17.1. o 18:30 sa stretneme už na 20. sv. omši za život v našej farnosti. Tentokrát sa chceme modliť za naše rodiny, vyprosovať požehnanie a pokoj. Aby požehnanie v našich r...(celý článok)

Jakub Božek
11.01.2020

Bol nádherný slnečný deň, keď sa asi 60-členná skupina, zložená z dvoch kaplánov, diakona, animátorov, rodičov a detí, vybrala na sánkovačku na Šanec. Keď sme dorazili hore, okr...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk