ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Lukáš Imrich, kaplán
15.06.2019

Milé deti, naposledy sme si hovorili o Najsvätejšej Trojici, ktorej je zasvätená nedeľa po Zoslaní Ducha Svätého. V nedeľnom evanjeliu nám Pán Ježiš priblížil, ako vlastne funguje...(celý článok)

15.06.2019

Najlepší spôsob, ako sa učiť angličtinu, je navštíviť anglicky hovoriacu krajinu, ale nie vždy sa to dá. Preto sme sa rozhodli ponúknuť žiakom intenzívny jazykový týždenný kurz s...(celý článok)

15.06.2019

Milí rodičia, v čase letných prázdnin pripravujeme pre deti vo veku 7 – 14 rokov farský letný eRko tábor, ktorý sa uskutoční v termíne 19.8. – 24.8.2019 v Súkromnej škole v pr...(celý článok)

15.06.2019

So všetkými prihlásenými sa stretneme pred MsKS o 8.45 hod. Potom nasleduje presun do Prešova, kde bude sv. omša a výstup na vežu konkatedrály. Následne o 14.00 hod. nás čaká prehlia...(celý článok)

Natally
09.06.2019

Každý z nás má v srdci lásku<
Či je to k matke, či k otcovi

...(celý článok)
Ladislav Cichý
09.06.2019

Počas uplynulých nedelí prebiehalo v našej farnosti prvé prijatie Eucharistie a predtým prvé prijatie sviatosti zmierenia našich detí. V Sabinove prijalo prvýkrát tieto sviatosti post...(celý článok)

rodičia prvoprijímajúcich detí
09.06.2019

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať a zároveň vyprosujeme Božie požehnanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave našich detí k prijatiu 1. svätého prijímania. 

Ďakujeme p...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
09.06.2019

Milé deti, minulý týždeň sme spoločne uvažovali nad Duchom Svätým, ktorého Ježiš dal svojim apoštolom zhromaždeným za zamknutými dverami. Ježiš im povedal: „Pokoj vám! Prijmite...(celý článok)

09.06.2019

Program sa začne po večernej sv. omši v piatok 14.6. (cca 19:15) a skončí sa v sobotu po rannej sv. omši a raňajkách (cca 8:00). Čo si deti majú doniesť: jedlo (večera a raňajky), ...(celý článok)

02.06.2019

Pozývame na koncert v sobotu 8.6.2019 vo farskom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove o 20.00 hod.

...(celý článok)
Marek Michalčík
02.06.2019

Milí priatelia ochrany života, spustili sme oficiálnu registráciu dobrovoľníkov na Národný pochod za život 2019. Zaregistrovať sa môžete cez registračný formulár ...(celý článok)

02.06.2019

Teologická fakulta KU v Košiciach ponúka už dva roky program Master v teológii manželstva a rodiny, v ktorom študuje spolu 36 študentov (manželov, kňazov, zasvätených, slobodných – n...(celý článok)

Lucián
02.06.2019

Čo je MIKE?? Stretnutie MIništrantov KošickEj arcidiecézy. Jeho cieľom je, aby sa miništranti spolu stretli so svojím arcibiskupom, zasúťažili si, spoznali ostatných svojich kolegov z ...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
02.06.2019

Milé deti, minulý týždeň sme mali sviatok Nanebovstúpenia Pána, o ktorom sme počúvali aj v čítaniach počas sv. omše. Pri poslednej detskej sv. omši ste tiež dostali za úlohu každ...(celý článok)

26.05.2019

Sabinov – skupiny animátoriek M. Gardošová a K. Pavlovská/Škopová

...(celý článok)
Natally
26.05.2019

Každý v niečo verí,

...(celý článok)
Jozef Kovalík
26.05.2019

Boli ste už niekedy na koncerte? Honosná budova divadla, orchester si za miešania rôznych zvukov ladí nástroje. Zrazu nastane ticho a na mihnutie dirigentskej paličky sa všetky tie zvuky zl...(celý článok)

26.05.2019

Drahí mladí, nedovoľte, aby svit Vašej mladosti pohasol v tme zatvorenej miestnosti, v ktorej je jediným oknom do sveta obrazovka počítača a smartfónu. Otvorte dvere svojho života doko...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
26.05.2019

Milé deti, v uplynulom týždni sme rozoberali nedeľné evanjelium, v ktorom Ježiš svojim učeníkom hovoril, ako sa má správať ten, kto ho miluje: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk