ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
2. týždeň cez rok - oznamy
aktualizované : 13.01.2018 22:05

Sabinov:

 • Spovedanie: ráno pred sv. omšami, spovedná služba od 16.00 do sv. omše večer.
 • Deti majú sv. omšu v stredu, mládež v piatok večer.
 • Adorácia vo štvrtok od 16.00 hod. do 20.00 hod.
 • Na budúcu nedeľu 21.1. bude diecézna zbierka na pastoráciu mládeže pre UPC a ACM. O týždeň neskôr 28.1. budeme mať zbierku na opravu fary. Vopred PBZ.
 • Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí budú podľa rozpisu, dnes (14.1.) má jedna skupina.
 • Od štvrtku (18.1.) začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – pozývame všetkých na ekumenické modlitbové stretnutie za jednotu kresťanov v piatok 19.1. o 17.00 hod. v našom farskom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa. Príhovor bude mať hosť, rektor kňazského seminára v Košiciach, vdp. Štefan Novotný.
 • Pre mladých: vo štvrtok 18.1. sa začína prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Iba v tento jeden deň je prihlasovanie za zvýhodnenú cenu 18 €, následne sa cena zvyšuje. Prihlásiť sa je možné on-line vyplnením formulára na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk, kde sú zverejnené aj ďalšie informácie.
 • Pozývame všetkých veriacich na oslavu a poďakovanie P. Bohu za 25 rokov biskupskej služby arcibiskupa B. Bobera, , ktoré  sa uskutoční 30.1. (utorok) o 10.00 hod. v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Sv. omši bude predchádzať modlitba posvätného ruženca so začiatkom o 9.15 hod.

Orkucany:

 • Príspevky na sýpku môžete priniesť niektorému z kurátorov. Vopred PBZ.
 • Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude dnes (14.1.) o 14.30 hod. na Cirkevnej ZŠ.
 • Na budúcu nedeľu 21.1. bude diecézna zbierka na pastoráciu mládeže pre UPC a ACM. Vopred PBZ.

Jakubovany:

 • Príspevky na sýpku môžete priniesť niektorému z kurátorov. Vopred PBZ.
 • Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude dnes (14.1.) o 16.30 hod. v obecnom dome.
 • Na budúcu nedeľu 21.1. bude diecézna zbierka na pastoráciu mládeže pre UPC a ACM. O týždeň neskôr 28.1. budeme mať zbierku na nový organ. Vopred PBZ.
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk