ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
4. pôstny týždeň - oznamy
aktualizované : 17.03.2018 21:27

Sabinov:

 • Na Kvetnú nedeľu slávnostná sv. omša začne požehnaním ratolestí o 10.15 hod. v malom kostole a procesiou, na ktorú všetkých pozývame.
 • Dnes (18.3.) je celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. PBZ.
 • Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí sú podľa rozpisu.
 • Veľkonočné spovedanie bude v Sabinove v sobotu (24.3.) a v nedeľu (25.3.) od 14.00 hod. do 18.00 hod.
 • Spovedanie chorých doma pred Veľkou nocou, aj pred prvým piatkom, bude až v pondelok (26.3.), nahláste nám adresy v sakristii.
 • Nácviky spevov sú v pondelok a v piatok po sv. omši večer. V pondelok pozývame zvlášť chlapov – potrebujeme mužské hlasy.
 • Adorácia vo štvrtok od 16.00 hod. do 20.00 hod.
 • Krížové cesty: piatok pred sv. omšou o 17.45 hod., nedeľa popoludní o 15.00 hod.

Orkucany:

 • Spovedanie pred Veľkou nocou bude v stredu 21.3. od 16.00 hod.
 • Spovedať chorých domov pred prvým piatkom a Veľkou nocou prídeme v stredu 21.3. od 15.00 hod. – nahláste nám adresy v sakristii.
 • Krížové cesty počas pôstneho obdobia budú v piatok pred sv. omšou o 17.15 hod., v nedeľu o 15.00 hod.

Jakubovany:

 • Spovedať chorých domov pred prvým piatkom a Veľkou nocou prídeme v utorok 20.3. od 17.00 hod. – nahláste nám adresy v sakristii.
 • Spovedanie pred Veľkou nocou bude vo štvrtok 22.3. po sv. omši večer.
 • Krížové cesty počas pôstneho obdobia budú v piatok o 18.00 hod., v nedeľu o 15.00 hod.
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk