ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
4. pôstny týždeň
aktualizované : 17.03.2018 21:27

deň

liturgický prehľad

miesto

čas

úmysel

nedeľa

18. 3.

5. Pôstna

nedeľa

Sabinov

7.30   9.00   10.30          18.30

Jakubovany

9.00

ZaBP Jozef (40 r.)

Orkucany

10.30

pondelok

19. 3.

SV. JOZEFA,

ženícha P. Márie

slávnosť

Sabinov

6.45    8.00           17.00    18.30

+ Anton,

Jozef, Demeter

ZaBP rod.

Martina a Lucie

Orkucany

18.00

Jakubovany

18.00

utorok

20. 3.

féria

Sabinov

6.45

+ Marta

18.30

za + rod. Imrichová a Pavlinská

Jakubovany

18.00

ZaBP Ľudmila (60 r.)

streda

21. 3.

féria

Sabinov

6.45

+ Štefánia

18.30

+ Helena (výr.)

Orkucany

18.00

+ Ján, Mária, Ján, Anna

štvrtok

22. 3.

féria

Sabinov

6.45

+ Juraj, Anna, Matej, Anna, František

18.30

+ Bartolomej

Jakubovany

18.00

ZaBP Anna (70 r.)

piatok

23. 3.

féria

Sabinov

6.45

ZaBP Jozef a rodičia

18.30

+ Daniel

Orkucany

18.00

+ Ján, Floriána, Štefan, Štefánia

sobota

24. 3.

féria

Sabinov

6.45

+ Pavol (výr.)

18.30

+ Žofia, Rudolf

večerná z nasl. nedele

Jakubovany

18.00

ZaBP Mária (50 r.)

nedeľa

25. 3.

Kvetná

nedeľa

Sabinov

7.30   9.00   10.15          18.30

Jakubovany

9.00

+ Štefan, Mária, Jozef

Orkucany

10.30

+ Mária, Anna, Marián, Štefan, Ján

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk