ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
2. týždeň cez rok
aktualizované : 13.01.2018 22:05

deň

liturgický prehľad

miesto

čas

úmysel

nedeľa

14. 1.

2. nedeľa

cez rok

Sabinov

7.30  9.00  10.30     18.30

Jakubovany

9.00

+ Silvia

Orkucany

10.30

ZaBP Ján (50 r.)

pondelok

15. 1.

féria

Sabinov

6.45

+ Peter, Jozef

7.00

Cirkevná ZŠ

18.30

+ Irena, František

utorok

16. 1.

féria

Sabinov

6.45

+ Ondrej, Helena

18.30

+ Ján

Jakubovany

18.00

+ Anna, Štefan, Alžbeta, Štefan, Alžbeta

streda

17. 1.

sv. Antona, opáta

spomienka

Sabinov

6.45

+ Jozef, Terézia, Ján

18.30

+ Ondrej, Juraj, Anna

Orkucany

18.00

Štefan, Monika, Vincent, Marián

štvrtok

18. 1.

féria

Sabinov

6.45

+ Vojtech, Marek, Juraj, Ján

18.30

ZaBP Anna a Ján

Jakubovany

18.00

za + rod. Andrašová a Krivoňáková

piatok

19. 1.

féria

Sabinov

6.45

ZaBP Anna (30 r.) s rodinou

18.30

ZaBP Mária a Martin

Orkucany

18.00

Ján, Floriána, Anna, Florián

sobota

20. 1.

P. Márie v sobotu

ľub. spomienka

Sabinov

6.45

ZaBP Ľubomír (30 r.), Zuzana

18.30

ZaBP Mária (60 r.)

večerná z nasl. nedele

Jakubovany

18.00

+ Mária, Andrej, Mária, Martin

nedeľa

21. 1.

3. nedeľa

cez rok

Sabinov

7.30  9.00  10.30     18.30

Jakubovany

10.30

ZaBP Iveta (50 r.)

Orkucany

10.30

+ Anna, Tomáš, Ján, Karol, Andrej

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk