ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
33. týždeň cez rok
aktualizované : 18.11.2017 20:30

deň

liturgický prehľad

miesto

čas

úmysel

nedeľa

19. 11.

33. Nedeľa

cez rok

Sabinov

7.30  9.00  10.30     18.30

Jakubovany

9.00

ZaBP Daniela (60 r.)

Orkucany

10.30

+ Peter

pondelok

20. 11.

féria

Sabinov

6.45

+ Matej, Anna, Jozef, Anton, Andrej

7.00

Cirkevná ZŠ

18.30

+ Martin, Irena

utorok

21. 11.

Obetovanie P. Márie

spomienka

Sabinov

6.45

ZaBP Katarína a Marko (25. výr. manž.)

18.30

+ Mária

Jakubovany

18.00

+ Tomáš

streda

22. 11.

sv. Cecílie, panny

a mučenice – spomienka

Sabinov

6.45

+ Juraj, Helena, Berta, Štefan

18.30

ZaBP Peter

Orkucany

18.00

ZaBP Jana a Pavol (20. výr. manž.)

štvrtok

23. 11.

féria

Sabinov

6.45

ZaBP novomanž. Tomanovci

18.30

+ Žofia, Rudolf

Jakubovany

18.00

+ Jozef, Anna, Ján, Anna

piatok

24. 11.

sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza

a spoločníkov, mučeníkov

spomienka

Sabinov

6.45

+ Štefan, Anna, Štefan

18.30

+ Veronika

Orkucany

18.00

ZaBP Cecília s rodinou

sobota

25. 11.

P. Márie v sobotu

ľub. spomienka

Sabinov

6.45

+ Magdaléna

18.30

+ Katarína

večerná z nasl. nedele

Jakubovany

15.00

sobášna

nedeľa

26. 11.

34. Nedeľa

Krista Kráľa

Sabinov

7.30  9.00  10.30     18.30

Jakubovany

9.00

ZaBP Jozef (60 r.)

Orkucany

10.30

+ František, Mária, Vincent, Štefan

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk