ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
25. týždeň cez rok
aktualizované : 23.09.2017 23:34

deň

liturgický prehľad

miesto

čas

úmysel

nedeľa

24. 9.

25. Nedeľa

cez rok

Sabinov

7.30  9.00  10.30     18.30

Jakubovany

9.00

ZaBP František s rodinou

Orkucany

10.30

24.9. ZaBP Rastislav (40 r.)

pondelok

25. 9.

féria

Sabinov

6.45

+ Anton

7.00

Cirkevná ZŠ

18.30

ZaBP Marek

utorok

26. 9.

féria

Sabinov

6.45

+ Štefan, Juraj, Mária

18.30

+ Jozef, Margita, Andrej

Jakubovany

18.30

ZaBP Eva (60 r.)

streda

27. 9.

sv. Vincenta de Paul,

kňaza – spomienka

Sabinov

6.45

+ Jozef, Zuzana

18.30

ZaBP Samuel

Orkucany

18.30

+ Vincent a + z rod. Porembovej a Krafčíkovej

štvrtok

28. 9.

féria

Sabinov

6.45

ZaBP bohuznáma rodina

18.30

za odvrátenie hriešneho života bohuznámej

Jakubovany

18.30

+ Vladislav, Andrej, Helena, Anton

piatok

29. 9.

sv. Michala, Gabriela

a Rafaela, archanjelov

sviatok

Sabinov

6.45

+ Štefan, Veronika, Eva, Michal, Anna, Mária, Jozef

18.30

ZaBP Marta a Peter (30. výr. manž.)

Orkucany

18.30

ZaBp pre Márie

sobota

30. 9.

sv. Hieronyma, kňaza

a uč. Cirkvi – spomienka

Sabinov

6.45

ZaBP Marcel (85 r.), Cecília a deti

14.30    a    15.30      sobáše

18.30

+ Mária, Klára

večerná z nasl. nedele

Jakubovany

18.30

+ Mária, Andrej, Jozef, Anna

nedeľa

1. 10.

26. Nedeľa

cez rok

Sabinov

7.30  9.00  10.30     18.30

Jakubovany

9.00

Za živých členov Ružencového bratstva

Orkucany

10.30

ZaBP Janka, Peter, Emma, Ella

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk