ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
FARSKÝ LIST

2020

26. a 27. týždeň cezročné obdobie27.09.stiahni
24. a 25. týždeň cezročné obdobie13.09.stiahni
22. a 23. týždeň cezročné obdobie30.08.stiahni
20. a 21. týždeň cezročné obdobie16.08.stiahni
18. a 19. týždeň cezročné obdobie02.08.stiahni
16. a 17. týždeň cezročné obdobie19.07.stiahni
14. a 15. týždeň cezročné obdobie05.07.stiahni
2. pôstny týždeň08.03.stiahni
1. pôstny týždeň01.03.stiahni
7. týždeň cezročné / pôstne obdobie23.02.stiahni
6. týždeň cezročné obdobie16.02.stiahni
5. týždeň cezročné obdobie09.02.stiahni
4. týždeň cezročné obdobie02.02.stiahni
3. týždeň cezročné obdobie26.01.stiahni
2. týždeň cezročné obdobie19.01.stiahni
1. týždeň cezročné obdobie12.01.stiahni
Vianočné obdobie05.01.stiahni
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk