ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
-Janka Ferková
Veronika Janigová
Dominika Lejková
Patrik Matija
Dominik Tkáčik
-Zuzana Dobrovičová
Dávid Dráb
Katarína Ligdayová
Mária Šimčíková
Patrik Škovranko
Ondrej Vargovčík
Dávid Zaleta
-Valéria Basárová
Ján Ceperko
Zuzana Čekanová
Adriána Magdová
Matúš Makara
Ľubomír Maruša
Miloš Ondrejkovič
Dorota Petrušková
Miroslava Šingľárová
-Adam Berdis
Tomáš Kačír
Michaela Kišeľaková
Michaela Mičáňová
Nikola Molčanová
Milan Pavlík
Anna Puškašová
Tamara Tomašková
Dominika Tulejová
-Kristína Červeňáková
Benedikt Dzurík
Ľuboslava Goliašová
Sidónia Hrubá
Soňa Knapíková
Kamil Perháč
Roman Polák
Kristián Sedlák
Maroš Vojčík
-Ester Adamová
Vladimír Baňas
Monika Bujňáková
Lukáš Čuba
Lenka Horváthová
Lukáš Juraško
Zuzana Macková
Lea Šimčíková
Linda Štofaníková
Zuzana Želinská
-Mária Dobrovičová
Anna Mária Homzová
Marián Špinler
Kristián Žilka
-Zuzana Lukáčová
Petra Straková
Erika Švecová
-Slavomír Česánek
Veronika Dujavová
Patrik Fecko
Gabriela Hrabčáková
Lucia Ivančíková
Lýdia Ivančíková
Tomáš Kandráč
Ina Macejková
Slavomír Martavuz
Helena Miščíková
Martin Ondko
-Kristína Čekanová
Soňa Dzuricová
Dávid Jankura
Adam Kravec
Dávid Mácha
Tomáš Maľarik
Petra Pavelová
Ján Pekár
Veronika Poláková
Simona Vranková
Lukáš Želinský
-Dominika Čekanová
Pavel Dvorščák
Viera Dvorščáková
Veronika Ferencová
Martin Funtaľ
Jozef Janič
Natália Pribulová
Petra Sokolská
Dávid Verešpej
Tomáš Zaleta
Lukáš Žvanda
-Dávid Dvorščák
Aneta Dvorščáková
Sabina Iľkivová
Damián Majiroš
Lucia Mišenčíková
Peter Mišenko
Zuzana Peregrínová
Martin Sedlačko
AnnaMária Smetanková
Damián Vaňo
Nikola Vranková
-Tomáš Fech
Alžbeta Fekiačová
Martin Frajkor
Matúš Grejták
Silvia Janičová
Patrik Podprocký
Diana Sakalová
Soňa Sedláková
Viktória Spišaková
Slávka Žitnayová
-Daniela Andreanská
Filip Burgr
Juraj Dobrovič
Viktória Ďuďaková
Alexandra Dugasová
Alexandra Kalinayová
Klaudia Kalinayová
Miroslava Škovranková
Tadeáš Šulík
Jozef Verbovský
-Marianna Drábová
Samuel Gajdoš
Jana Hužvárová
Patrik Kravec
Daniela Peregrinová
Michal Pustý
Zuzana Szmolková
Adrián Urda
-Klaudia Alexiová
Dominika Grešáková
Denisa Ivanová
Jakub Kipikaša
Patrik Nalepa
Adam Pagurko
Dávid Smrek
-Lukáš Falat
Richard Gajdoš
Patrik Huba
Lucia Hucková
Juraj Kanuščák
Klaudia Olejárová
Mária Rohaľová
Martin Strelec
Sabína Šimčíková
Sára Špinlerová
-Júlia Dlugošová
Antónia Gardošová
Simona Mizeráková
Kristína Pulíková
Marián Tomajka
Lukáš Turák
Peter Turák
Dominika Turáková
Nikola Urdzíková
-Nikola Bajtošová
Lukáš Brilla
Jakub Drab
Gabriela Hricišínová
Dávid Ondrej
Laura Šimčíková
Dominik Štefánik
Patrícia Turáková
-created by majo    |    sabinov@rimkat.sk